Όροι Χρήσης

Διαβάζοντας το παρακάτω κείμενο αυτόματα δηλώνετε ότι έχετε λάβει γνώση για το GDPR.

H ανάγνωση των παρακάτω όρων χρήσης και των συχνών ερωτήσεων - απαντήσεων (FAQ) απαιτούνται από τον χρήστη των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου E-base.gr και πριν από οποιαδήποτε παραγγελία ή χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας από τον επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου της E-base.gr. Σε περίπτωση που ο χρήστης διαφωνεί με τους παρακάτω όρους χρήσης οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών, διαφορετικά σημαίνει ότι τους αποδέχεται.

Η E-base.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει κατά βούληση και χωρίς άλλη προειδοποίηση πλην της ανακοινώσεως στον χώρο αυτό των κανόνων που αφορούν το περιεχόμενο των σελίδων των χρηστών της και είναι στην ευθύνη του πελάτη να φροντίζει να ενημερώνεται σχετικά από την παρούσα ιστοσελίδα.

Γενικοί Όροι

Η παρούσα ιστοσελίδα βρίσκεται υπό την εποπτεία της εταιρίας E-base.gr που εδρεύει στον Πειραιά (Καλλέργη 27, Νέο Φάληρο), Αρ. ΓΕΜΗ: 134724309000.
Όλες οι επωνυμίες, τα σήματα και τα προϊόντα, που επίσης αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα, απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των νομίμων δικαιούχων τους.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή και αλλοίωση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο.
Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει στα πλαίσια της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.

Η ιστοσελίδα της E-base.gr έχει ως στόχο την πληροφόρηση, επιμόρφωση των χρηστών-επισκεπτών της, την επικοινωνία μαζί τους και την παροχή υπηρεσιών κατοχύρωσης domain και φιλοξενίας.
Η πρόσβαση σ' αυτή και η χρήση της υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και κανόνες:

1. Κάθε πληροφορία, κείμενο, εικόνα, σχέδιο, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο, που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα της E-base.gr,
αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ν. 2121/1993 "περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων".
Απαγορεύεται κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή χρήσης τους για εμπορικό ή μη σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της E-base.gr.

2. Η E-base.gr λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα.

3. Η διασύνδεση της ιστοσελίδας με άλλες μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών-επισκεπτών. Η E-base.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών-επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.

4. Η E-base.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα της, να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σ'αυτή χωρίς καμία προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους.

5. Η E-base.gr θα διατηρεί σε προστατευμένο και ασφαλές αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών της, που θα έρθουν εις γνώση της, βάσει των υποβληθεισών αιτήσεων και πραγματοποιηθεισών συναλλαγών με σκοπό την διατήρηση της καλύτερης δυνατής συναλλακτικής σχέσης.

6. Με την εγγραφή στην παρούσα ιστοσελίδα ο χρήστης αποδέχεται πως συμφωνεί να παραλαμβάνει έγγραφα και με ηλεκτρονική μορφή δηλαδή μέσω ηλεκτρονικής αποστολής αντί για έντυπη αποστολή. Στον όρο αυτό εντάσσεται και η αποστολή τιμολογίων. Η διαβίβαση τιμολογίων με ηλεκτρονικά μέσα από την E-base.gr προς τους πελάτες της είναι πλήρως συμμορφωμένη με την Ελληνική νομοθεσία (ΠΟΛ 1049/21-3-2006) αλλά και με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (Οδηγία 2001/115/ΕΚ – 20.12.2001 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 17.01.2002, τεύχος L 15/24).

7. Τα χρήματα των ονομάτων (domains) και servers (hosting) που δίνονται μέσω του συστήματος της E-base.gr στον ιστότοπο www.e-base.gr ή μεσω e-banking ή στο γκισέ της τράπεζας eurobank ή σε ATM ή μέσω POS / e-POS ή μεσω τηλεφώνου από την τράπεζα ή μέσω viva wallet ή μεσω paypal, ενεργοποιούν ή ανανεώνουν την υπηρεσία (domain - hosting) και ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ στον πελάτη εκτός και αν το domain του ή το hosting του μείνει εκτός λειτουργίας για παραπάνω από δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες και δεν έχει ενημερωθεί νωρίτερα.

8. Ο διακριτικός τίτλος - σήμα (E-base.gr) που αναφέρεται στον ιστότοπο www.e-base.gr και σε όλους τους ιστότοπους που προέρχονται από κατασκευή ή ιδιοκτησία της E-base.gr, σύμφωνα με το υπουργείο οικονομίας ανάπτυξης & τουρισμού, είναι επίσημα κατοχυρωμένο σήμα (λεκτικό - απεικόνιση) με αριθμό δήλωσης σήματος Ν233619. Απαγορεύεται η αλλοίωση ή η επεξεργασία ή η αφαίρεση του (μερική ή ολική). Η E-base.gr επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της.

9. Η E-base.gr παρέχει πλήρη εχεμύθεια και δεσμεύεται οτι δεν κοινοποιεί σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα (e-mail, τηλ, κλπ κλπ) που συμπληρώνετε κατα την περιήγηση σας στον ιστότοπο www.e-base.gr και από κανέναν άλλον ιστότοπο που έχει κατασκευάσει και φιλοξενείται στα συστήματα της (web hosting), ούτε τα χρησιμοποιεί για στατιστικούς λόγους. Η κοινοποίηση των στοιχείων σας γίνεται μόνο ύστερα από αίτημα των αστυνομικών ή εισαγγελικών αρχών που διέπουν το Ελληνικό δίκαιο. Η E-base.gr ενδέχεται να σας ενημερώνει ανά διαστήματα με ενημερωτικά e-mail (newsletter) για προιόντα, προσφορές, υπηρεσίες της εταιρίας. Από τις συγκεκριμένες λίστες ενημερώσεων μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αφαιρέσετε την διεύθυνση σας ακολουθόντας τις σχετικές οδηγίες που περιγράφονται.

10. Η E-base.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην παραλάβει ένα προιόν σε περίπτωση που είναι διαφορετικό από την αρχική συμφωνία ή είναι παραποιημένο ή επεξεργασμένο ή έχει υποστεί ειδική επεξεργασία ώστε να προκαλέσει την εταιρεία δόλια απάτη. Η E-base.gr διατηρεί το δικαίωμα μη παροχής υπηρεσίας ή πώλησης προιόντος αν ο τελικός πελάτης δεν συμμορφωθεί με την αρχική συμφωνία ή δεν τηρήσει τα προ-συμφνημένα που έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεκτεί. Η E-base.gr οφείλει να αντικαταστήσει ένα προιόν ή υπηρεσία που έχει προσφέρει στον πελάτη αν είναι ελαττωματικό ή δεν υπόκειται στην αρχική συμφωνία με ίδιο ή παραπλήσιο ίσης αξίας. Η E-base.gr ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ χρήματα στον τελικό πελάτη παρά μόνο προιόν ή υπηρεσία ίσης αξίας.

11. Ο πελάτης με την συμπλήρωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στον ιστότοπο www.e-base.gr κατανοεί οτι οι αιτήσεις κατέχουν ταυτόχρονα θέση υπεύθυνης δήλωσης (άρθρο 8 Ν.1599/1986) και με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό σόφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 Ν. 1599/1986 δηλώνει ότι τα στοιχεία των αιτήσεων είναι αληθή και επιθυμεί να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη ενέργεια που έχει επιλέξει. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί του για επιβεβαίωση στοιχείων και αν υπάρχει κάποια χρέωση που δεν αναφέρεται να με ενημερώσει εγγράφως με e-mail το οποίο θα πρέπει να αποδεχθεί για να εκτελεστεί η συγκεκριμένει ενέργεια.

12. Η E-base.gr δεν ευθύνεται για την αλλαγή ή τροποποίηση τρίτων κατασκευαστών - συνεργάτων που ενδέχεται να αλλάξουν ή να τροποποιήσουν την πολιτική χρήσης τους (πχ google, play store, κλπ κλπ) μελλοντικά. Η E-base.gr οφείλει να ενημερώσει τον τελικό πελάτη.

13. Ο χρόνος και ο τόπος παράδοσης του αγαθού ή παροχής υπηρεσίας έρχεται σε κοινή συμφωνία του πελάτη με την E-base.gr πρίν την έναρξη της πληρωμής - συνεργασίας.

14. Το όνομα και το λογότυπο Joomla!™ που ενδεχομένως να φαίνεται μέσω του ιστότοπου www.e-base.gr, χρησιμοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες μετά από περιορισμένη άδεια της Open Source Matters. Η E-base.gr δεν σχετίζεται με (ούτε υποστηρίζεται) την Open Source Matters ή το Joomla!™ Project. Όλα τα πενυματικά δικαιώματα ανήκουν στους δημιουργούς τους.

15. Εγγυάστε σε εμάς ότι οποιαδήποτε τμήματα κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, σημάτων, video ή άλλου περιεχομένου που μας παρέχετε για να συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα ανήκει σε εσάς ή έχετε άδεια για να το χρησιμοποιήσετε και ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία μας.

Όταν λάβουμε την τελική πληρωμή από εσάς τα πνευματικά δικαιώματα διαμορφώνονται ως εξής:

Ανήκουν σε εσάς τα γραφικά ή οποιαδήποτε άλλα οπτικά στοιχεία που δημιουργήσαμε για το έργο αυτό. Θα σας παραδώσουμε ένα αντίγραφο όλων των αρχείων εφόσον μας το ζητήσετε εσείς, το οποίο θα πρέπει να φυλάξετε με προσοχή καθώς δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κρατήσουμε αντίγραφα ή να σας παραδώσουμε πηγαία αρχεία που χρησιμοποιήσαμε κατά την παραγωγή τους.

Επίσης, ανήκουν σε εσάς τα κείμενα, οι φωτογραφίες και άλλα δεδομένα που μας παρείχατε, εκτός αν ανήκουν σε κάποιον τρίτο από τον οποίο θα πρέπει εξ αρχής να έχετε ειδική άδεια ή συμφωνία την οποία εσείς είστε ο πλήρης υπεύθυνος να την συνάξετε. Σε εμάς ανήκει ο κώδικας των αρχείων HTML και CSS ή οποιαδήποτε επιπλέον αρχείων ή εφαρμογών κατασκευάσαμε πέρα των προτύπων αρχείων που παρέχουνται από το JOOMLA CMS που χρησιμοποιήθηκε και σας παρέχουμε την άδεια να τα χρησιμοποιήσετε μόνο σε αυτό το έργο.

Μας αρέσει να επιδεικνύουμε τη δουλειά μας και να μοιραζόμαστε με άλλους ανθρώπους όσα μαθαίνουμε, έτσι διατηρούμε το δικαίωμα να εμφανίσουμε και να δημιούργησουμε διασδυνδέσεις (links) ως μέρος της δουλειάς μας, να γράψουμε για το έργο σε διαδικτυακούς τόπους, σε περιοδικά ή σε βιβλία. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να αναγράψουμε στην ιστοσελίδα σας ότι σχεδιάστηκε κι αναπτύχθηκε από εμάς με τη χρήση διακριτικού κειμένου και υπερσύνδεσμου προς τη δική μας ιστοσελίδα. Επίσης διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε και σε άλλα έργα τον πηγαίο κώδικα που αναπτύξαμε και χρησιμοποιήσαμε για να αναπτυχθεί το δικό σας έργο (όχι τα αρχεία που μας παραδώσετε εσείς αλλά τον κώδικα που δημιουργήσαμε από την αρχή), χωρίς να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αμοιβή ή προμήθεια ή οποιαδήποτε άλλο πνευματικό δικαίωμα.

Καθώς κρίνουμε οτι το συγκεκριμένο κομμάτι έχει ιδιαίτερη σημασία για την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας σας, η έναρξη συνεργασίας μαζί μας, θα πρέπει να συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση  Ν. 1599/1986 ή με ψηφιακή δήλωση από τον κρατικό ιστότοπο www.gov.gr και με σύμβαση.

16. Συμφωνούμε να μας παρέχετε φωτογραφικό υλικό ή video ή λοιπό υλικό που θέλετε να περιέχει η ιστοσελίδα σας σε ψηφιακή μορφή. Το υλικό θα πρέπει να το αποστείλλετε εσείς μέσω internet (πχ we transfer, send space, Κλπ) ή αυτοπροσώπος στα γραφεία της εταιρείας.

Αν επιλέξετε να αγοράσετε φωτογραφίες ή video ή λοιπό υλικό από κάποιο διαδικτυακό τόπο, μπορούμε να σας συστήσουμε τους καλύτερους από αυτούς, αλλά δε θα αναλάβουμε να ερευνήσουμε και να βρούμε εμείς το φωτογραφικό υλικό που επιθυμείτε.

Ασφαλώς κάθε φωτογραφικό υλικό ή video ή λοιπό υλικό σε ψηφιακή ή υλική μορφή θα πρέπει να συνοδεύεται και από την άδεια χρήσης του δημιουργού. Σε περίπτωση που δεν έχετε εξασφαλίσει τα πνευματικά δικαιώματα του φωτογραφικού υλικού ή οποιαδήποτε άλλου υλικόυ (κείμενα, video, κλπ) δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και δε φέρουμε καμία ευθύνη από οποιαδήποτε χρήση τους από εσάς. Αποκλειστικός υπεύθυνος για το υλικό που θα μας παραδώσετε ή θα μας υποδείξετε να τοποθετήσουμε είστε εσείς. Ολη η διμιουργία του project ανήκει σε εσάς και μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή το ζητήσετε εγγράφως και μόνο από την E-BASE.GR να μου παραδώσει το project (εικόνες – κείμενα – αρχεία site ή εφαρμογών) πρίν την ημερομηνία λήξης του domain – hosting, για να το μεταφέρετε οπουδήποτε επιθυμείτε. Κατανοείτε πλήρως οτι αν ζητήσετε ενέργειες παράδοσης του project και έχει λήξει η συνδρομή domain ή hosting, υπάρχει κόστος επαναφοράς αρχείων, που οφείλειτε να καταβάλετε επιπλέον της συμφωνημένης αρχικής τιμής και μόνο τότε να σας παραδωθούν τα ψηφιακά αρχεία. Σε περίπτωση μη εξόφλησης του project ή domain ή hosting στην E-BASE.GR, η E-BASE.GR διατηρεί το δικαίωμα να μην σας παραχώρησει το περιεχόμενο (εικόνες – κείμενα – αρχεία site ή εφαρμογών) να θέσει εκτός λειτουργίας το project και να κινηθεί νομικά παντώς νομίμου δικαιώματης της.

17. Με την έναρξη της συνεργασίας μαζί μας, μας εξουσιοδοτείτε να εισέρθουμε στο site σας στην περιοχή διαχείρισης ή οπουδήποτε απαιτείται στον web server που φιλοξενεί το site σας (αν δεν έχετε server σε εμάς, τότε θα πρέπει να μας έχετε παραδώσει όλους τους απαιτούμενους κωδικούς στον server που είστε για να έχουμε πρόσβαση), ώστε να συντηρούμε και να αναβαθμίζουμε το web site κατ εντολή σας (πχ ανέβασμα άρθρων, εικόνων, κλπ) ή όταν και όποτε απαιτείται το web site σας / JOOMLA CMS για να τηρεί όλα τα επίπεδα ασφαλείας που προτείνουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας του διαδικτύου ή τρίτοι κατασκευαστές που έχουν δημιουργήσει επεκτάσεις τις οποίες χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα σας. Αν η ιστοσελίδα ή το eshop σας είναι κατασκευασμένο σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα (πχ wordpress, prestashop, magento, κλπ) εκτός από Joomla ή είναι σε πλατφόρμα joomla κατασκευασμένη από τρίτο τεχνικό ή εταιρεία, η E-base.gr δεν ευθύνεται για τυχόν δυσλειτουργία ή παραβίαση (hacking), ούτε υποχρεούται να συντηρεί ή να επιδιορθώσει το οποιαδήποτε πρόβλημα ανευ αμοιβής που ενδέχεται να υπάρξει. Επίσης κατανοείτε οτι αν οι επεκτάσεις ή ο πυρήνας τρίτων κατασκευαστών που διατηρείτε στην ιστοσελίδα σας δημιουργούν πρόβλημα ή δυσλειτουργία στην ιστοσελίδα σας ή αν απαιτείται ολική ή μερική αναβάθμιση της ιστοσελίδας λόγω παροχημένων εκδόσεων, δεν ευθύνεται η E-BASE.GR αλλά θα κάνει οτι είναι δυνατό ώστε να επιλύσει το όποιο πιθανό πρόβλημα ενδέχεται να παρουσιαστεί και αποδέχεστε την επιπλέον αμοιβή που ενδέχεται να υπάρξει μετά τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν και εφόσον έχετε ενημερωθεί για τις εργασίες αυτές. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα την E-BASE.GR, και υπεύθυνοι για ενδεχόμενη δυσλειτουργία του ιστότοπου σας ή της εφαρμογής σας (hacking, μη προβολή ιστοσελίδας, μη συμβατότητα λειτουργιών, κλπ), είστε εσείς ή τρίτος κατασκευαστής και οχι εμείς (E-BASE.GR). Τέλος σε περίπτωση που συνεργαστώ με τρίτη εταιρεία προώθησης του site μου και μου υποδείξουν βελτιώσεις - "λάθη" που πρέπει να γίνουν στο web site / εφαρμογή Που έχει φτιάξει η E-base.gr, ώστε να αναλάβουν την προώθηση του web site μου, κατανοώ οτι ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση από την E-base.gr για να πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες ενέργειες που θα ζητηθούν (ανεξάρτητα αν το web site έχει εξοφληθεί ή υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα) (σημείωση: σαν βελτιώσεις - "λάθη" νοούνται οι ενέργειες που ενδεχομένως να χρειάζονται οι marketeer για να πετύχουν το συγκεκριμένο στόχο που θέτουν και δεν έχει ενημερωθεί η E-base.gr κατά την έναρξη του project πχ τα γράμματα να γίνουν από 12pt σε 20pt, κλπ).

Καθώς κρίνουμε οτι το συγκεκριμένο κομμάτι έχει ιδιαίτερη σημασία για την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας σας, είτε επιθυμείτε είτε δεν επιθυμείτε την ενέργεια που αναφέρεται παραπάνω (18) η έναρξη θα πρέπει να συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση  Ν. 1599/1986 ή με ψηφιακή δήλωση από τον κρατικό ιστότοπο www.gov.gr και με σύμβαση.

18. Σε περίπτωση που ο πελάτης αγοράσει κάποιο template ή εφαρμογή από την E-base.gr κατανοεί και αποδέχεται οτι το template αυτό έχει δημιουργηθεί μέσω της Open source πλατφόρμας joomla και τα στοιχεία που εμπεριέχονται (plugins, component, eshop, κλπ) είναι τρίτων κατασκευαστών όπως διανέμονται δωρεαν ή επι πληρωμή (πχ virtuemart, phoca, κλπ). Η E-base.gr έχει εξελίξει - αναπτύξει τα συγκεκριμένα και τα διανέμει δωρεάν ή επι πληρωμή και ενδέχεται να υπάρχει άδεια χρήσης (licence) για την ετήσια ανανέωση. Η άδεια χρήσης (licence) ή η οποιαδήποτε αμοιβή ορίζει η E-base.gr αφορά τις προγραμματιστικές εργασίες που έχουν γίνει πάνω στην open source πλατφόρμα, για να εξελιχθεί ή να κατασκευαστεί το project σύμφωνα με την επιθυμία του πελάτη. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν ανανεώσει την άδεια χρήσης (licence) ή δεν εξοφλήσει το συμφωνημένο ποσό, η E-base.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την λειτουργία του template / εφαρμογής. Τέλος ο πελάτης κατανοεί οτι αν μεταφέρει το template / εφαρμογή ή το domain (που σχετίζεται με το συγκεκριμένο template / εφαρμογή) ή το hosting (που σχετίζεται με το συγκεκριμένο template / εφαρμογή) σε άλλο πάροχο, χωρίς να ανανεώσει την συνδρομή του ή με δόλιο τρόπο, τότε αυτόματα σταματάει και η λειτουργία του template / εφαρμογής. Η άρτια και σωστή λειτουργία template / εφαρμογής εξαρτάται από την ανανέωση της άδειας χρήσης (licence).

19. Βασικές Αρχές καλής συνεργασίας:

 • Τήρηση Ωραρίου
  Παρακαλούμε να τηρείτε το εργασιακό ωράριο Δευτέρα – Παρασκευή 9.30-18.00. Εξυπηρετούμε στο συγκεκριμένο ωράριο και μόνο. Μετά το ωράριο υπάρχει βάρδια ασφαλείας με την μέθοδο standby (ενημερώθείτε στο site μας www.e-base.gr).

 • Άσφάλεια Server / Site
  Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος ή πτώσης του server / site σας ή update, το γνωρίζουμε ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ καθώς υπάρχει alert ασφαλείας στον τεχνικό που κάνει βάρδια (υπάρχει 24ωρος τεχνικός που κάνει βάρδια 24/7/365). Δεν χρειάζεται να μας καλείτε ή να μας στέλνετε, το ενδεχόμενο πρόβλημα το γνωρίζουμε και θα αποκατασταθεί άμεσα ή θα σας ενημερώσουμε εμείς αν απαιτείται παραπάνω χρόνος (υπάρχει αυτοματισμός e-mail / sms που θα λάβετε ή θα σας ενημερώσει ο τεχνικός χειροκίνητα αν το πρόβλημα είναι παραπάνω από 30 λεπτά).

 • Συντήρηση Ιστότοπου
  Κατά την παράδοση του project επιλέγετε είτε να συντηρείτε μόνοι σας το site / εφαρμογή σας (λαμβάνετε εκπαιδευτικά εγχειρίδια) είτε να το συντηρεί η εταιρεία μας. Σε περίπτωση που επιλέξετε να το συντηρείτε εσείς, και στην πορεία ζητήσετε διευκρυνίσεις ή γίνεται απασχόληση τεχνικού σε πράγματα που υπάρχουν στο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο χρήσης που έχετε λάβει, τότε υπάρχει χρέωση των ενεργειών που θα ζητήσετε. Αν επιλέξετε να συντηρεί το project σας η εταιρεία μας, παρακαλούμε να τηρείτε σωστά το πρωτόκολλο συντήρησης του site σας στέλνοντας με κατανοητό τρόπο την ενέργεια που θέλετε. Επίσης η εταιρεία μας ΔΕΝ πραγματοποιεί ποιοτικό έλεγχο του περιεχομένου που στέλνετε (υπάρχει δυνατότητα με επιπλέον χρέωση να γίνει αυτή η ενέργεια), για αυτό πρέπει να έχετε φροντίσει κατά την αποστολή του να είναι σωστό (πχ ορθογραφία κειμένων, resize εικόνων, κλπ). Απλή συντήρηση ιστότοπου ή e-shop εφόσον τηρείτε σωστά το πρωτόκολλο αποστολής δεν χρεώνεται (ενημερωθείτε εδώ). Σε περίπτωση που ζητήσετε ενέργειες που απαιτείται προγραμματιστική ενέργεια ή άλλη χρονοβόρα διαδικασία, τότε ενδέχεται να υπάρχει χρέωση κατόπιν συμφωνίας.

 • Εξυπηρέτηση αιτημάτων
  Εξυπηρετούνται ΠΡΩΤΑ τα αιτήματα λειτουργικότητας ή SOS και μετά τα αιτήματα ροής, και απαντάμε σε όλα τα αιτήματα ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ (εφόσον έχουν σταλεί στο εργασιακό ωράριο, αλλιώς την επομένη εργάσιμη ημέρα). ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΜΕ σε αιτήματα call back (πχ παρακαλώ καλέστε με στο κινητό μου). Τα αιτήματα αφορούν τεχνική υποστήριξη που γίνεται ηλεκτρονικά, για όλα τα υπόλοιπα (απορίες, διευκρινίσεις, κλπ) εξυπηρετήστε στο ώραριο εργασίας στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

 • Επανασχεδιασμός Ιστότοπου

  Όταν κατασκευαστεί ένα web site ή εφαρμογή δεν σημαίνει οτι θα υπάρχει για πάντα το ίδιο. Οι ανάγκες των τρίτων στοιχείων που εμπεριέχονται προγραμματιστικά (πχ αλγόριθμος google, update βιβλιοθηκών, cms update, κλπ) στο site ή την εφαρμογή σας, χρίζουν ανά διαστήματα αναβαθμίσεις. Προτείνουμε κάθε 2 έτη ανανέωση του web site ή της εφαρμογής σας, ΠΡΩΤΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ της πλατφόρμας και σε δεύτερο χρόνο για ανανέωση του εικαστικού.

 • Κοστολόγιο
  Το κοστολόγιο διαμορφώνεται ανάλογα με τις δικές σας απαιτήσεις. Όσο επιθυμείτε - ζητάτε ενέργειες οι οποίες απαιτούν χρόνο και βαθμό δυσκολίας, τόσο αυξάνεται και το τελικό κόστος του project. Ενέργειες που ενδέχεται να ζητήσετε (γραφιστικές ή προγραμματιστικές) μετά την αρχική συμφωνία ή μετά την παράδοση του project ή κατά την διάρκεια του project που είναι σε εξέλιξη, ενδέχεται να επιφέρουν επιπλέον χρεώσεις. Τέλος τυχόν αναβαθμίσεις που μπορεί να προκύψουν από τρίτους κατασκευαστές (πχ αλγόριθμος google, update βιβλιοθηκών, cms update, κλπ) ενώ το project έχει παραδωθεί και έχει επιβεβαιωθεί η λειτουργικότητα του, αν δημιουργηθεί μια ενδεχόμενη δυσλειτουργία η E-base.gr ουδεμία ευθύνη φέρει και ενδέχεται να επιφέρει επιπλέον χρεώσεις αποκατάστασης ή αναβάθμισης.

  Τομείς καθορισμού κοστολογίου: Domain | Hosting | Κατασκευή site (γραφιστικά) | Κατασκευή site (προγραμματιστικά) | Συντήρηση site | Τεχνική υποστήριξη | Προώθηση site (onpage SEO) | Προώθηση site (google adwards, facebook, κλπ).
 • Εξουσιοδοτήσεις ενεργειών
  Κατά την συνεργασία μας ΜΟΝΟ ΤΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ E-MAILS που θα μας δηλώσετε στην αρχή, μπορούν να ζητούν ενέργειες για το web site σας. Οτιδήποτε άλλο θα αγνοείται για λόγους ασφαλείας. Δεν γίνονται ενέργειες για το web site σας ή την εφαρμογή σας τηλεφωνικά, παρά μόνο μέ γραπτό αίτημα από τα εξουσιοδοτημένα e-mails (αν στην πορεία θέλετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε κάποιο e-mail, είστε υποχρεωμένοι να μας ενημερώσετε ώστε να δηλωθεί ή να αφαιρεθεί στα εξουσιοδοτημένα e-mails).
  Για την δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση θα πρέπει να ορίσετε ένα άτομο από την επιχείρηση σας, το οποίο θα είναι εξουσιοδοτημένο απο την πλευρά σας και με το οποίο θα επικοινωνούμε για τα διαδικαστικά του site (αφορά εταιρείες που έχουν πάνω από ένα άτομο προσωπικό).

  Σημείωση:
  Σε περίπτωση που συνεργάζεστε με άλλη εταιρεία ή τεχνικό και χρειαστεί να γίνει επικοινωνία μαζί τους, λόγω "δυσλειτουργίας" επικοινωνίας που ενδέχεται να υπάρχει με τους συναδέλφους (πχ μη ανταπόκριση γρήγορη, καθυστέρηση αποστολών αρχείων, άρνηση συνεργασίας, κλπ), εμείς θα ενημερώσουμε τον πελάτη μας (εσάς) για το τι πρέπει να λάβουμε από την άλλη εταιρεία ή τεχνικό, και εσείς θα επικοινωνήσετε μαζί τους. Δεν αναλαμβάνουμε εμείς την επικοινωνία με άλλες εταιρείες ή τεχνικούς

Υποχρεώσεις του πελάτη για την ομάλή συνεργασία:

 • Επιλογή προτύπου
  Παρακαλούμε να επιλέξετε ένα από τα πρότυπα που θα σας σταλούν. Τα πρότυπα αυτά θα έχουν την ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΟΜΗ που υπάρχει στο demo. Οποιαδήποτε επέμβαση (γραφιστική ή προγραμματιστική) ζητήσετε ενδέχεται να επιφέρει επιπλέον χρεώσεις από την αρχική συμφωνημένη τιμή.

 • Πληρωμή Προκαταβολής
  θα πρέπει να δώσετε την σχετική προκαταβολή που θα σας υποδείξει η E-base.gr. Η προκαταβολή που θα δώσετε αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ την ενεργοποίηση υπηρεσιών που είναι απαραίτητα για να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι προγραμματιστικές εργασίες (πχ ενεργοποίηση hosting, domain, ssl, κλπ). Με την πληρωμή σας λαμβάνετε το παραστατικό σας. Ταυτόχρονα σας ενημερώνει ο εκπρόσωπος μας οτι από την πλευρά της E-base.gr το site σας θα είναι έτοιμο σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

 • Αποστολή Υλικού

  θα πρέπει να στείλετε στο χρονικό διάστημα που θα σας υποδείξει η E-base.gr το σχετικό υλικό (πχ κείμενα, φωτογραφίες, κλπ) που θα τοποθετηθούν στο site σας, τηρώντας πρωτόκολλο συντήρησης του site σας στέλνοντας με κατανοητό τρόπο την ενέργεια που θέλετε.

 • Καταγραφή Σχεδιασμού

  Στις ημέρες που θα έχει συμφωνηθεί θα σας σταλεί το πρώτο δείγμα από το site σας σύμφωνα με το υλικό που έχετε στείλει, και θα πρέπει στις ημέρες που θα σας υποδείξει η E-base.gr να καταγράψετε και να στείλετε (εφόσον έχετε ελέγξει αναλυτικά όλο σας το site) τυχόν αλλαγές που επιθυμείτε να γίνουν. Εφόσον οι ενδεχόμενες αλλαγές που θα ζητήσετε ΔΕΝ ΠΑΡΑΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ που έχετε δεί και αποδεχθεί και εφόσον προγραμματιστικά μπορούν να υλοποιηθούν, τότε πραγματοποιούνται και σας έρχεται ειδοποίηση.

  Ελέγχετε το site για δεύτερη φορά και στέλνετε τυχόν επιπλέον τροποποιήσεις ή διορθώσεις που θέλετε. Με την συγκεκριμένη αποστολή είναι και η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ. Από το στάδιο εκείνο και έπειτα το site μπαίνει στην τελική ευθεία για να βγεί στον «αέρα». Οτιδήποτε σταλεί από το σημείο εκείνο και έπειτα ενδέχεται να επιφέρει επιπλέον χρεώσεις.

 • Εξόφληση Υπολοίπου / Ανέβασμα Ιστότοπου

  Εφόσον το site είναι ολοκληρωμένο κάνετε ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ και την ίδια ημέρα το site ανεβαίνει στον αέρα και λαμβάνετε το παραστατικό σας. Το site σας δεν μπορεί να ανέβει στον αέρα αν δεν έχετε κάνει την εξόφληση. Ανεξάρτητα αν χρειάζεστε επιπλέον χρόνο για εκπαίδευση ή επιπλέον αλλαγές (με ενδεχόμενη χρέωση), θα πρέπει στο σημείο αυτό να κάνετε την ολική εξόφληση του project.
 • Δεν αναζητάτε το «Αφεντικό». Το γραφείο μας απαρτίζεται από εξειδικευμένους τεχνικούς που σας εξυπηρετούν το ίδιο καλά με το «αφεντικό». Το «αφεντικό» διαχειρίζεται άλλους τομείς του γραφείου εξίσου σημαντικούς και δεν μπορεί να είναι παντού. Οι καταρτισμένοι υπάλληλοι γνωρίζουν το αντικείμενο το ίδιο καλά με το «αφεντικό» και θα σας εξυπηρετήσουν το ίδιο.

 • Δεν πραγματοποιούμε αλλαγές και τροποποιήσεις από το τηλέφωνο. Στέλνετε γραπτώς το ερώτημα σας και σας απαντάμε ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ. Θα πρέπει να στέλνετε σωστά αυτό που θέλετε και όχι κάνοντας “chat”. Αναλυτικά αναφέρεται ο τρόπος e-base.gr

 • Δεν ρωτάτε πότε θα είναι διαθέσιμο το «αφεντικό». Κατά το προβλεπόμενο ωράριο του γραφείου όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να σας εξυπηρετήσουν και να σας κατευθύνουν πολύ καλά ανεξάρτητα αν το «αφεντικό» είναι απασχολημένο ή εκτός γραφείου, κλπ κλπ. Επίσης εργαζόμαστε και εκτός ωραρίου όπως αναφέρεται στο www.e-base.gr (standby support).

 • Ορίζετε ΕΝΑΝ (1) Εκπρόσωπο δικό σας που θα μιλάει με το γραφείο μας και ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΥΤΟΝ το γραφείο μας θα συννενοείται για θέματα διαδικαστικά του project. Για να ολοκληρωθεί ένα Project μέσω internet χρειάζεται να τηρείται σωστά το πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ πελάτη και της εταιρείας που συνεργάζεστε.

 • Εκπαιδεύουμε όσα άτομα μας υποδείξετε. Με το πέρας της εκπαίδευσης και αν μας ρωτήσετε μελλοντικά ξανά για εκπαίδευση ενδέχεται να υπάρχει χρέωση απασχόλησης του υπαλλήλου του γραφείου.
 • Κάθε project έχει συγκεκριμένο αριθμό ημερών που πρέπει να ολοκληρωθεί. Σε περίπτωση που δεν τηρείτε το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα από πλευράς σας τότε θα πρέπει να κάνετε ΕΞΟΦΛΗΣΗ του project, να γίνει παύση, και στην συνέχεια να επανέλθουμε σε προκαθορισμένο ηλεκτρονικό ραντεβού για να συνεχιστεί εκ νέου και εφόσον το γραφείο μας δεν δουλεύει κάποιο νεο project εκείνη την χρονική στιγμή (εαν υπάρχει κάποιο project σε εξέλιξη την δεδομένη χρονική στιγμή που θα θελήσετε να ξανα ενεργοποιηθείτε τότε μπαίνετε σε σειρά προτεραιότητας).

 • ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ραντεβού στο χώρο σας. Ραντεβού πραγματοποιούμε στο χώρο σας ΜΟΝΟ σε πολύ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ και γίνεται από το τμήμα πωλήσεων και όχι από το «αφεντικό» ή τους τεχνικούς. Το γραφείο μας θα σας στείλει ηλεκτρονικά όλο εκείνο το υλικό που χρειάζεστε για να καταλάβετε και την τελευταία απορία που πιθανών να έχετε. Εφόσον επικοινωνήσετε μαζί μας για δεύτερη φορά σημαίνει οτι έχετε κατανοήσει τον τρόπο που εργαζόμαστε και είστε έτοιμοι για την πληρωμή και την έναρξη.

Να θυμάστε οτι, επικοινωνόντας με την εταιρεία μας και εφόσον έχετε διαβάσει τα ανωτέρω κείμενα, σημαίνει οτι έχετε κατανοήσει πλήρως τον τρόπο που εργάζεται η εταιρεία μας ώστε να υπάρχει μια επαγγελματική, σοβαρή, και απροβλημάτιστη συνεργασία μαζί μας

Θα χαρούμε ιδιαίτερα, στην έναρξη της συνεργασία μας!

 

Όροι Χρήσης Social Media

Καλώς ήρθατε στη σελίδα facebook - Twitter - Youtube (εφεξής η «Ιστοσελίδα») της E-BASE.GR. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις νομικά δεσμευτικές πληροφορίες, που ακολουθούν για δική σας ενημέρωση. Mπαίνοντας στις συγκεκριμένες σελίδες της εταιρείας μας αποδέχεστε αυτόματα και τους όρους χρήσης, σε αντίθετη περίπτωση (που δεν συμφωνείτε) παρακαλούμε αποχωρήστε αμέσως.

Α. Όροι Χρήσης & Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων
Ισχύουν αναλόγως και συνεπώς, δεσμεύουν κάθε χρήστη – επισκέπτη της Ιστοσελίδας, οι «Όροι Χρήσης» και η «Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων» της ιστοσελίδας www.e-base.gr.
Η E-BASE.GR. (εφεξής η «Εταιρεία») αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών καθώς και των συνεργατών της. Για τον λόγο αυτό, δεν θα πρέπει να αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στην Ιστοσελίδα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συνεργατών της, όπως τα ονοματεπώνυμα τους. Σε αντίθετη περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί άμεσα τις σχετικές αναρτήσεις χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση. Ακολούθως, αριθμοί τηλεφώνων, φυσικές ή ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή άλλες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας, που τυχόν αναρτώνται από μέλη της κοινότητας στον τοίχο (“wall”) της Ιστοσελίδας της Εταιρείας, θα αφαιρούνται άμεσα χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Β. Κανόνες Δεοντολογίας
1. Διευκρινίζεται ότι ισχύει και δεσμεύει κάθε χρήστη – επισκέπτη της Ιστοσελίδας ο κώδικας συμπεριφοράς χρηστών internet, καλούμενος «NETIQUETTE».
Η Εταιρεία ενημερώνει τους χρήστες της Iστοσελίδας ότι οι απόψεις, οι οποίες διατυπώνονται με τη μορφή μηνυμάτων ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή μέσω της Iστοσελίδας, εξ αφορμής της χρήσης της ή και επ’ ευκαιρία αυτής, δεν αντικατοπτρίζουν, ενδέχεται να μην εκφράζουν, αντιπροσωπεύουν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τις απόψεις της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται να καταγράφει με αυτοματοποιημένο τρόπο το περιεχόμενο των μηνυμάτων οποιασδήποτε μορφής, που αποστέλλονται από τους χρήστες της Ιστοσελίδας, τα οποία δύναται να επεξεργάζεται σε εξατομικευμένη βάση μόνο προς τον σκοπό επιβεβαίωσης της τήρησης των παρόντων όρων ή και στις περιπτώσεις, που επιβάλλεται ή επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και υπό τους όρους αυτής.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την απώλεια ή τη μη αποθήκευση ή την καταστροφή οποιωνδήποτε μηνυμάτων, αρχείων ή άλλου περιεχομένου, το οποίο αναρτάται ή διακινείται μέσω της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται με αυτοματοποιημένο τρόπο και με την ύπαρξη ειδικού προς τον σκοπό αυτό λογισμικού να ελέγχει την ύπαρξη λέξεων ή και φράσεων, που παραβαίνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους.

Oι χρήστες σε κάθε περίπτωση πρέπει να φροντίζουν με αποκλειστικά δική τους επιμέλεια και ευθύνη, ώστε τα μηνύματα, που αποστέλλουν στο πλαίσιο κάθε επικοινωνίας:

1. να μην έχουν περιεχόμενο παράνομο, αήθες, πορνογραφικό, βίαιο, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, υβριστικό, ρατσιστικό, χυδαίο ή εν γένει αντιβαίνον στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στην καλή πίστη, τα χρηστά ήθη (κοινωνική ηθική) και την δημόσια τάξη,
2. να μην έχουν στόχο να διαβάλουν ή να συκοφαντήσουν πρόσωπα, εταιρείες ή οργανισμούς,
3. να μην παρεμποδίζουν τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας,
4. να μην προσβάλουν την προσωπικότητα τρίτων,
5. να μην παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
6. να μην συνιστούν ποινικό αδίκημα και να είναι απολύτως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Εταιρεία δικαιούται χωρίς να υποχρεούται να μην αναρτήσει ή και να κατεβάσει, αποσύρει, τροποποιήσει, αφαιρέσει ή και να διαγράψει από την Ιστοσελίδα μηνύματα, τα οποία θεωρεί κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση της, ότι προσκρούουν σε οποιονδήποτε από τους ανωτέρω όρους, διακόπτοντας κάθε σχετική συνομιλία δίχως να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη εξ’ αυτού του λόγου.

Μηνύματα, σχόλια και αναρτήσεις των χρηστών – επισκεπτών της Ιστοσελίδας, τα οποία παραβιάζουν έστω και έναν από τους παραπάνω κανόνες ή και ζημιώνουν την εικόνα, φήμη και το κύρος της Εταιρείας, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, θα διαγράφονται αυτομάτως και δίχως οποιαδήποτε προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία δύναται να λάβει επιπλέον κάθε άλλο πρόσφορο για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της, μέτρο, όπως να μπλοκάρει τον λογαριασμό του χρήστη, που παραβίασε τους ανωτέρω όρους με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος της.

 

Όροι PC / TV / Laptop / CCTV / Συναγερμοί / Συστήματα Ασφαλείας

- Η E-base.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας δεδομένων του PC ή Laptop ή οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή από φυσικά φαινόμενα ή από τρίτους ή προβληματικού μηχανικού εξαρτήματος (hardware) ή λογισμικού (software) που προέρχεται από το ίδιο το μηχάνημα.

- Σε περίπτωση που ζητήσετε ανάκτηση δεδομένων σε σκληρό δίσκο (HDD) λαμβάνετε υπόψην σας ότι η ανάκτηση γίνεται σε ποσοστό 30% εώς 80% ανάλογα την βλάβη του δίσκου.


- Πριν την παράδοση μιας μονάδας για επισκευή ο πελάτης οφείλει να έχει δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως. Αν παρόλα αυτα υπάρχουν προσωπικά δεδομένα η
E-base.gr σας εγγυάται πλήρη εχεμύθεια δεδομένων και δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που τα ανακτηθέντα αρχεία είναι κατεστραμμένα ή δεν λειτουργούν.

-
Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου (που βρίσκεται εντός εγγύησης) η e-base.gr υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η e-base.gr να έχει ευθύνη για αυτά. Η e-base.gr δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση καθώς και τις παρενέργειες των λογιστικών, φορολογικών και λοιπών προγραμμάτων τα οποία δεν εμπορεύεται.

- Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η e-base.gr δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατα την κατασκευή του Η/Υ.

- Η E-base.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

- Σε περίπτωση αγοράς λιανικού προιόντος από τον εκάστοτε πελάτη εαν διαπιστωθεί από τον πελάτη ότι το προιόν είναι ελαττωματικό τότε ο πελάτης μπορεί να το επιστρέψει στις εγκαταστάσεις της E-base.gr και εφόσον ελεγχθεί από ειδικευμένο τεχνικό και διαπιστωθεί η προβληματική λειτουργία του τότε γίνεται επισκευή χωρίς καμία χρέωση ή αντικάτασταση με νέο. Για να γίνει αντικατάσταση το προιόν θα πρεπει να σταλεί στον προμηθευτή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ίδιο προιόν τότε γίνεται αντικατάσταση με προιόν ίσης αξίας. Σε καμία περίπτωση ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ στον πελάτη. Εαν ο πελάτης επιθυμεί μπορούν τα χρήματα του να πιστωθούν για τριάντα (30) ημέρες και να αγοράσει κάποιο άλλο προιόν. Σε περίπτωτη που ο πελάτης δεν επιθυμεί να φέρει το προιόν στις εγκαταστάσεις της E-base.gr και στείλει το προιόν με courrier επιβαρύνεται τα έξοδα μεταφοράς από και προς τις εγκαταστάσεις της E-base.gr.

- Η E-base.gr εγγυάται την αποκατάσταση ή αναβάθμιση του Η/Υ ή laptop ή οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή σας ΑΚΡΙΒΩΣ στα σημεία που αναφέρονται στο δελτίο παραλαβής και εφόσον είναι δυνατή η επισκευή. Η E-base.gr σας παραδίδει τον Η/Υ ή laptop ή οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή σε άρτια και λειτουργική κατάσταση και παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για έξι (6) μήνες μετά την παράδοση του μηχανήματος.

- E-base.gr παρέχει εγγύηση όσο δίνεται από τον κατασκευαστή για πώληση νέου PC ή Laptop ή οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή, και για έξι (6) μήνες καλής λειτουργίας για μεταχειρισμένο pc ή laptop ή οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή . ΔΕΝ παρέχεται εγγύηση ύστερα από κακή λειτουργία του χειριστή (πχ ιούς από site που επισκέφθηκε ο πελάτης ή αφαίρεση αρχείων, κλπ), ΔΕΝ παρέχεται εγγύηση στην μπαταρία για laptop και τροφοδοτικού για σταθερό Η/Υ πέραν των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την αγορά (όταν αφορά νέα αγορά και όχι μεταχειρισμένο μηχάνημα), ΔΕΝ παρέχεται εγγύηση σε πτώση υγρών στο μηχάνημα , ΔΕΝ παρέχεται εγγύηση σε ράγισμα οθόνης, ΔΕΝ παρέχεται εγγύηση από πτώση-υπερτάση τάσης από εξωτερική πηγή (πχ ΔΕΗ). Εγγύηση τροφοδοτικού σταθερού Η/Υ και μπαταρίας laptop παρέχονται ΜΟΝΟ για νεα μηχανήματα και τις πρώτες δεκαπέντε (15) ημέρες από την αγορά τους.


- Η e-base.gr δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες Η/Υ και λοιπών υλικών ή να καλύψει υλικά σε εγγύηση (εφόσον το μηχάνημα βρίσκεται σε ισχύ) τα οποία δεν έχουν εγκατασταθεί εξ αρχής από την e-base.gr ή έχουν εγκατασταθεί από τον ίδιο τον πελάτη αυτόνομα.

- Σε περίπτωση βλάβης που αυτή είχε προαναφερθεί από τον πελάτη κατά την παράδοση του Η/Υ ή laptop ή οποιαδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού σε εξαρτήματα ή μηχανήματα που ΔΕΝ έχουν δημιουργηθεί από την e-base.gr ουδεμία ευθύνη φέρει ο τεχνικός της e-base.gr

- Κατά την αγορά νέου Η/Υ ή laptop ή οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευής σε περίπτωση προβληματικού εξαρτήματος μέσα σε επτά (7) ημέρες παρέχεται εγγύηση DOA από το εργοστάσιο.

- Σε περίπτωση επιστροφής προιόντος στον κατασκευαστή στα πλαίσια της εγγύησης η e-base.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αργοπορία ανταλλακτικού από το εργοστάσιο ή προβληματικού ανταλλακτικού.

- Κατά την παράδοση του Η/Υ ή laptop ή οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή για service ή αναβάθμιση ο πελάτης οφείλει να περιγράψει ακριβώς την ενέργεια που επιθυμεί να γίνει ή την περιγραφή της βλάβης. Ο τεχνικός της e-base.gr καταχωρεί το αίτημα ενημερώνει τον πελάτη ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά ή με sms , ο πελάτης αποδέχεται την χρέωση και συμφωνεί στην επισκευή του προβλήματος. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν αποδεχτεί την χρέωση ή την επισκευή του μηχανήματος η e-base.gr υποχρεούται να παραδώσει πίσω στον πελάτη την συσκευή.

- Σε περίπτωση αγοράς μεταχειρισμένής συσκευής ο πελάτης οφείλει να ελεγξει την συσκευή πρωτού την παραλάβει. Η μεταχειρισμένη συσκευή μπορεί να είναι είτε επισκευασμένη είτε ανακατασκευασμένη. Είναι πλήρως λειτουργική κατά την παράδοση στον πελάτη και παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για έξι (6) μήνες. Στην εγγυήση των μεταχειρισμένων υλικών ΔΕΝ παρέχεται εγγύηση τροφοδοτικού.

-
Ο πελάτης οφείλει να σημειώσει ή να εκπαιδευτεί με την καθοδήγηση εξειδικευμένου τεχνικού της E-base.gr για την σωστή λειτουργία των συστημάτων (πχ ενεργοποίηση απενεργοποίηση συναγερμού, απομακρυσμένη πρόσβαση καμερών, λειτουργία pc ή laptop, εκπαίδευση internet, κλπ). Οποιαδήποτε επιπλέον επίσκεψη στο χώρο του πελάτη ή στα γραφεία της e-base.gr για επίδειξη ή εκπαίδευση στην λειτουργία του εκάστοτε συστήματος αποτελεί χρέωσιμη υπηρεσία και την επιβαρύνεται ο τελικός πελάτης.

- Ο πελάτης οφείλει να παραλάβει τον Η/Υ ή το laptop ή οποιαδήποτε άλλη περιφερειακή ή ηλεκτρονική συσκευή έχει αφήσει στα γραφεία της e-base.gr έως και εξήντα (60) ημέρες μετά την ειδοποίηση παραλαβής που του έχει γίνει από εκπρόσωπο της e-base.gr με sms ή e-mail ή τηλεφωνικά. Με το πέρας των εξήντα (60) ημερών η e-base.gr διατηρεί το δικαιώμα να στείλει την συσκευή προς ανακύκλωση και δεν έχει καμία ευθύνη προς τον τελικό πελάτη.

- Ο πελάτης κατά την παράδοση του Η/Υ ή Laptop ή οποιασδήποτε ηλεκτρονικής ή περιφερειακής συσκευής οφείλει να υπογράψει το δελτίο ολοκληρωμένου έργου που αναφέρει επ' ακριβώς την βλάβη (περιγραφή βλάβης) που πραγματοποιήθηκε, και αναλύει επ' ακριβώς την επίλυση ή όχι (περιγραφή ολοκληρωμένου έργου). Ο πελάτης οφείλει να αποδεχθεί ή όχι την συσκευή την στιγμή της παραλαβής του και πρωτού αποχωρήσει από την έδρα της E-base.gr.

- H διάγνωση και ο έλεγχος συσκευής είναι ΔΩΡΕΑΝ εφόσον το παραδώσετε εσείς στα γραφεία μας. Εαν επιθυμείτε την παραλάβη του από το χώρο σας από δικό μας εκπρόσωπο τότε επιβαρύνεστε 5€ + ΦΠΑ (ανεξάρτητα αν κάνετε επισκευή ή οχι). Σε περίπτωση άσκοπης χρήση ραντεβού στο χώρο σας από τεχνικό μας με δική σας υπαιτιότητα, επιβαρύνεστε 10€ + ΦΠΑ (εντός Αττικής).

- H E-base.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην παραδόσει - επιστρέψει Η/Υ, laptop, περιφερειακή συσκευή, ηλεκτρονική συσκευή και επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της σε περίπτωση που ο πελάτης :

* Aναιρέσει την συμφωνία που έχει συμφωνηθεί.
* Tην άρνηση πληρωμής.
* Tην άρνηση υπογραφής του δελτίου παραλαβής της συσκευής.
* Την άρνηση παραλαβής του νόμιμου παραστατικού (απόδειξη/τιμολόγιο).
* Την απειλή προς εργαζόμενο.

 

Όροι Web Site / Εφαρμογές/Προώθηση

- Σύμφωνα με το συμβόλαιο / Project / συμφωνητικό που έχει ο πελάτης στην κατοχή του ηλεκτρονικά (e-mail) ή εγγράφως. Με την αποδοχή του συγκεκριμένου συμβολαίου / Project / συμφωνητικού ο πελάτης αποδέχεται τους όρους χρήσης και ανάπτυξης του συγκεκριμένου web site / Εφαρμογής / Apps και οφείλει να τηρήσει επ ' ακριβώς τους συμφωνηθέντες όρους που αναφέρονται.

- Ο πελάτης εφόσον έχει εξοφλήσει την E-base.gr και εφόσον το απαιτήσει γραπτώς (e-mail) τότε δικαιωματικά του ανήκει το υλικό του web site ή της εφαρμογής του και μπορεί να το λάβει (backup) σε ψηφιακό μέσο (DVD) ή με e-mail (cloud transfer) και να το μεταφέρει σε οποιαδήποτε εταιρεία άλλη επιθυμεί. Η E-base.gr οφείλει να παραδώσει το υλικό στον πελάτη (ιδιοκτήτη του site και ΜΟΝΟ και όχι σε κάποιον τρίτο χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη) σε συμπιεσμένη μορφή και όχι να μεταφέρει τεχνικά το site σε άλλη εταιρεία. Ο πελάτης εφόσον ελέγξει το υλικό οτι είναι σωστό σε διάστημα πέντε (5) ημερών, τότε η E-base.gr μπορεί να διαγράψει το υλικό του πελάτη από τους server της χωρίς επιπλέον ενημέρωση προς τον πελάτη. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποια νομική ή άλλη εκκρεμότητα με εταίρους, η παράδοση του υλικού γίνεται εφόσον ξεκαθαριστούν τα στοιχεία του ιδιοκτήτη από νομικής πλευράς ή μέσω της ΕΕΤΤ.

- Η E-base.gr οφείλει να παραδώσει το υλικό στο πελάτη σε 24ώρες (Εργάσιμη ημέρα) από το αίτημα του.

- Αν ο πελάτης δεν απαντήσει στην E-base.gr οτι έλεγξε το υλικό στο διάστημα πέντε (5) ημέρων από το αίτημα του τότε αυτόματα εκλαμβάνεται από την E-base.gr ως πλήρως ελεγχόμενο και μπορεί να προβεί σε διαγραφή από τα συστήματα της.

- Κατανοώ οτι η κατασκευή του site μου ή της εφαρμογής μου ανά τακτά διαστήματα και όποτε κρίνεται αναγκαίο από την E-base.gr ή από τρίτο κατασκευαστή λογισμικού που σχετίζεται με το δικό μου project θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε αναβάθμιση λογισμικών με το σχετικό κόστος. Σε περίπτωση που δεν συμφωνώ στην αναβάθμιση αυτή και εφόσον ενημερώθω από την E-base.gr. εις γνώσην αντιλαμβάνομαι τις ενδεχόμενες συνέπειες (hacking, αλλοίωση ιστοσελίδες από κακόβουλες εξωτερικές ενέργειες, spam, κλπ κλπ) και δεν θα ζητήσω καμία ευθύνη από την E-base.gr

Τα στοιχεία που συμπληρώνετε απαιτούνται ώστε να συνδεθούν οι τεχνικοί της e-base.gr στο server που είστε τώρα να κατεβάσουν το site που ήδη έχετε ώστε να γίνει μεταφορά σε server της e-base.gr

- Σε περίπτωση που το site σας δεν είναι σωστά σχεδιασμένο ή δεν τηρεί κάποια standard προγραμματισμού από τον δημιουργό του και δεν προωθείται θα ενημερωθείτε ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά.

- Η μεταφορά είναι ΔΩΡΕΑΝ και πληρώνετε το ποσό που σας έχει κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά ΑΦΟΥ βγεί το site σας 1η-3η σελίδα στις κατατάξεις της google σύμφωνα με τις λέξεις κλειδιά που έχετε υποδείξει και με στόχευση περιοχής. Η επιτυχία της 1ης-3ης σελίδας θεωρείται βγαίνοντας το site σας με κάποια από τις τρείς λέξεις κλειδιά που έχετε υποδείξει ή και με τις τρείς φράσεις ή με κάποιον συνδιασμό λέξεων (πχ ανδρικα ρουχα χαλανδρι)

- Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο στόχος 1η-3η σελίδα τότε δεν πληρώνετε απολύτως τίποτα.

- Χρήματα που θα δώσετε για την προώθηση της ιστοσελίδας σας ή για μεταφορά domain εκτός .gr ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

- Η διάρκεια της προώθησης διαρκεί 1 έτος (12 μηνες) απο την συμπλήρωση της παρούσας αίτησης.

- Η προώθηση γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τις λέξεις κλειδιά που δίνετε και με στόχευση περιοχής και με αυτές θα εμφανίζεστε στην γενική κατάταξη της Google και σε περίπτωση που οι λέξεις που δίνετε δεν είναι top rank από την ίδια την google. Σε βάθος χρόνου η google θα σας εμφανίζει και με επιπλέον λέξεις κλειδιά.

- Σε περίπτωση που ήδη βάζετε πληρωμένη διαφήμιση στην google (google adwords) ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση στην κατάταξη σας ή την μη εμφάνιση του site σας και να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε νέο domain name ώστε το site σας να λειτουργήσει με νέα "καθαρή" IP.

- Το site σας μπορεί να μεταφερθεί είτε για προώθηση είτε για απλή αλλαγή server (παραμένει ώς έχει).

- Έχω κατανοήσει πλήρως οτι κατά την μεταφορά του site μου σε νέο server (hosting) δεν μεταφέρεται το περιεχόμενο των e-mails εταιρικής μορφής (πχ info[@]mysite.gr , sales[@]mysite.gr, κλπ κλπ) εάν έχω, παρά μόνο οι λογαριασμοί των e-mails. Δηλώνω υπεύθυνα οτι έχω συνδεθεί στον server που ήδη είμαι στο webmail ή μέσω outlook ή από οποιονδήποτε άλλο client χρησιμοποιώ (πριν γίνει η μεταφορά), έχω κατεβάσει ή αποθηκέυσει τα e-mail μου και η μεταφορά στο νεο server μπορεί να ξεκινήσει από την συμπλήρωση της παρούσας αίτησης.

- Η E-base.gr ΔΕΝ ΚΡΑΤΑΕΙ αρχεία που ενδεχομένως να έχει στείλει ο πελάτης για την ολοκλήρωση του site - project - εφαρμογής μετά το πέρας της υλοποίησης. Επίσης δεν κρατάει ούτε αποθηκεύει αρχεία σε αιτήματα (e-mail) και ο πελάτης δεν ανταποκρίνεται. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης μετά από 7 ημερολογιακές ημέρες τα αρχεία - αιτήματα του πελάτη που έχει στείλει ή που δεν ανταποκρίνεται στις απαντήσεις των τεχνικών της E-base.gr, ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την αποθήκευση και την οργάνωση των προσωπικών του αρχείων.

- Κατά την έναρξη συνεργασίας του πελάτη με την E-base.gr, ο πελάτης είναι ο ΜΟΝΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ για την παράδοση του υλικού (φωτογραφίες, κείμενα, κλπ) και για την τήρηση πνευματικών δικαιωμάτων (εαν υπάρχουν) στο υλικό που θα παραδώσει στην E-base.gr. O πελάτης θα πρέπει να παραδώσει στην ώρα του το υλικό σύμφωνα με την συμφωνία που έχει γίνει, να ελέγξει και να έχει πάρει όλα τα μέτρα που απαιτούνται σε περίπτωση που υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων στο υλικό που θα παραδώσει (εμπορικά σήματα, copyrights εικόνων, video, τραγουδιών, κλπ). Η E-base.gr δεν φέρει ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ούτε εμπλέκεται σε περίπτωση νομικών διαδικασιών από τρίτους προς τον πελάτη. Υπεύθυνος για την λύση της όποιας διαφωνίας είναι ο τελικός πελάτης με τους τρίτους.

Η E-base.gr διατηρεί το δικαίωμα παντώς νομίμου δικαιώματος της αν αυτοί οι όροι δεν τηρηθούν από την πλευρά του πελάτη.

 

--> Μεταφορά Site

Τα στοιχεία που συμπληρώνετε απαιτούνται ώστε να συνδεθούν οι τεχνικοί της e-base.gr στο server που είστε τώρα να κατεβάσουν το site που ήδη έχετε ώστε να γίνει μεταφορά σε server της e-base.gr

- Σε περίπτωση που το site μου δεν μπορεί να ανέβει στο νεο server της E-base.gr λόγω τεχνικού πρόβλήματος ή λαθος κώδικα ή λογω Hacked ή κενών ασφαλείας Κλπ κλπ οφείλει ο εκπρόσωπος της E-base.gr να με ενημερώσει.

- Εχω κατανοήσει πλήρως τι ενέργειες πρέπει να γίνουν κατά την μεταφορά για τα αρχεία ή τα e-mail μου και δεν θα ζητήσω ευθύνη με την υπογραφή της παρούσας αίτησης είτε ηλεκτρονικά είτε φυσικά.

- Έχω διαβάσει κατανοήσει και αποδεχτεί τους "ορους hosting" που βρίσκονται στον ιστότοπο www.e-base.gr.

- Δηλώνω υπεύθυνα οτι εξουσιοδοτώ την εταιρεία E-BASE.GR να εισέρθει στο site - hosting με τους συγκεκριμένους κωδικούς που κοινοποιώ ώστε να μεταφέρει το περιέχόμενο σε νεο server. Επίσης εξουσιοδοτώ να εισέρχεται στο site – hosting μου όταν απαιτείται και να ενημερώνει με updates για την πλήρη ασφάλεια ή την συντήρηση του site - hosting.

- Σε περίπτωση που το site - εφαρμογή μου στο server που βρίσκεται τώρα πειρέχει κάποιες "ειδικές ρυθμίσεις" (πχ διασύνδεση με τράπεζες, σύστημα τιμολόγισης, κλπ κλπ) ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει τον εκπρόσωπο της E-base.gr ΠΡΙΝ καν συνδεθεί στο server και πρωτού ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία μεταφοράς. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης του εκπροσώπου της E-base.gr, υπεύθυνος για τυχόν τεχνικά προβλήματα είναι ο πελάτης και ο οποίος οφείλει να αποζημιώσει την εταιρεία ή να επιλύσει το πρόβλημα μόνος του. Ο εκπρόσωπος και η E-base.gr ουδεμία ευθύνη φέρουν.

- Με την παρούσα αίτηση με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό σόφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 Ν. 1599/1986 δηλώνω ότι τα στοιχεία της συγκεκριμένης αίτησης είναι αληθή και επιθυμώ να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη ενέργεια που έχω επιλέξει. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί μου για επιβεβαίωση στοιχείων και αν υπάρχει κάποια χρέωση που δεν αναφέρεται να με ενημερώσει εγγράφως με e-mail το οποίο θα πρέπει να αποδεχθώ για να εκτελεστεί η συγκεκριμένει ενέργεια.

 

Όροι Πληρωμών

- Ο πελάτης μπορεί να πληρώσει αποκλειστικά στην τράπεζα EUROBANK με μετρητά, με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα (Visa / Mastercard/ Visa electron) από φυσικό μηχάνημα (pos) ή από ηλεκτρονικό (e-pos) μέσω της CARDLINK (επίσημο συνεργάτη της eurobank), μέσω e-banking, μέσω τηλεφωνικής εντολής, μέσω γκισέ (ταμείο) ή μέσω VIVA WALLET ή μέσω PAYPAL.
Σημείωση:
από 30/6/2022 η eurobank μεταβίβασε στην Worldline N.V Worldline Greece την υπηρεσία αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών με κάρτες πληρωμής. Η eurobank κατέχει το 20% και η Worldline το 80%. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τους όρους χρήσης εδώ και γενικά για την υπηρεσία εδώ.

Αναλυτικά οι τρόποι πληρωμών αναφέρονται εδω.

 - Αν ο πελάτης επιλέξει πληρωμή μέσω e-pos από τον ιστότοπο www.e-base.gr υποχρεούται να συμπληρώσει τα παρακάτω στοιχεία στην σελίδα της e-base.gr ώστε να μεταφερθεί σε ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας eurobank και να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Τα απαράιτητα πεδία είναι :

α) Ονοματεπώνυμο και Πατρώνυμο
β) Aριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση κατοικίας
γ) Aντικείμενο παραγγελίας ή υπηρεσία
δ) Tον χρόνο και τον τόπο παράδοσης του αγαθού ή παροχής υπηρεσίας
ε) Tα στοιχεία της κάρτας του (matercard, visa, visa electron) με τον αριθμό της κάρτας τον μήνα και το έτος λήξης της ισχύος της
στ) Τον αριθμό εξακρίβωσης της αυθεντικότητας της κάρτας που είναι αποτυπωμένος στο χώρο που προορίζεται για την υπογραφή κατόχου και να έχει υπογράψει στο σχετικό πεδίο ο κάτοχος (CVV/VISA ή CVC/MC)

Η τράπεζα θα ενημερώσει την επιχείρηση με e-mail για την έγκριση ή όχι χρέωσης της κάρτας.

- Η E-base.gr υποχρεούται να δείχνει σε εμφανή μέρος στον κάτοχο οτι εισέρχεται σε ιστοσελίδες της τράπεζας (Ασφαλές περιβάλλον).

- Η τράπεζα επιτρέπει την διασύνδεση του διαδικτυακού τόπου της E-base.gr με ασφαλή ιστοσελίδα αποκλειστικά και μόνο για την πληρωμή του αντιτίμου.

- Αν ο πελάτης επιλέξει πληρωμή με POS τότε δίνει την κάρτα του στον εκπρόσωπο της E-base.gr ο οποίος εισάγει την κάρτα στο ειδικό μηχάνημα και ο κάτοχος της κάρτας και ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ πληκτρολογεί το σχετικό pin. Εν συνεχεία πληκτρολογείται το σχετικό ποσό όπου η εκδότρια τράπεζα εγκρίνει ή απορρίπτει ανάλογα με το είδος της κάρτας. Ο πελάτης οφείλει είτε να παραλάβει από την E-base.gr απόκομμα της τραπεζικής συναλλαγής που έγινε με κάρτα ή να παραλάβει αποδεικτικό χαρτί για την συναλλαγή ή να παρλάβει στο e-mail του αποδεικτικό της συναλλαγής ή το νόμιμο παραστατικό (τιμολόγιο-απόδειξη).

 

Όροι Domain Name

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr (ΦΕΚ 1564/Β/21-6-2013)

1. ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ .GR (Άρθρο 10, ΦΕΚ 1564/Β/21-6-2013)

ΠΡΟΣ τον Καταχωρητή με την επωνυμία E-base.gr

Ο υποβάλλων την αίτηση καταχώρησης ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ .GR δηλώνω υπευθύνως σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι:
(α) Τα στοιχεία που δηλώνω με την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή.
(β) Δεν παραβιάζω εν γνώσει μου δικαιώματα τρίτων.
(γ) Δεσμεύω το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων)
(δ) Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στην λίστα γεωγραφικών όρων που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ στην ελληνική και λατινική μορφή (σύμφωνα με το Παράρτημα IB, ΦΕΚ 1564/Β/21-6-2013), είμαι ο αρμόδιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
(ε) Σε περίπτωση Δήλωσης Καταχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gov.gr, είμαι κυβερνητικός οργανισμός.
(ζ) Σε περίπτωση Ονομάτων Χώρου τρίτου επιπέδου των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι μεταβλητό, φέρω την ιδιότητα που αντιστοιχεί σε φορείς στους οποίους δύναται να εκχωρηθεί το συγκεκριμένο Κοινόχρηστο 'Ονομα Χώρου που συνθέτει το Μη Μεταβλητό πεδίο.


2. ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ .GR (Άρθρο 12, ΦΕΚ 1564/Β/21-6-2013)

ΠΡΟΣ τον Καταχωρητή με την επωνυμία E-base.gr

Ο υποβάλλων την αίτηση δήλωσης αλλαγής καταχωρητή ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ .GR δηλώνω υπευθύνως σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι:
(α) Τα στοιχεία που δηλώνω με την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή.
(β) Έχω εκπληρώσει άπασες τις οικονομικές μου υποχρεώσεις απέναντι στον παλαιό Καταχωρητή , όσον αφορά το συγκεκριμένο Όνομα Χώρου για το οποίο αιτούμαι την αλλαγή καταχωρητή.
(γ) Δεσμεύω το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων).
(δ) Ο Νέος Κωδικός Εξουσιοδότησης Ονόματος Χώρου της παρούσας δήλωσης δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε άλλη δήλωση για το ίδιο Όνομα Χώρου ή για άλλο Όνομα Χώρου που έχει κατατεθεί προς τον ίδιο ή προς διαφορετικό Καταχωρητή και περιέχει στοιχεία πέραν των αλφαριθμητικών για λόγους ασφαλείας.
3. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΧΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ .GR
(Άρθρο 11, ΦΕΚ 1564/Β/21-6-2013)
Ο υποβάλλων την αίτηση δηλώνω υπευθύνως σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι:
(α) Τα στοιχεία που δηλώνω με την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή.
(β) Δεσμεύω το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων).

- Εαν θελήσω στην πορεία να αλλάξω τα στοιχεία του ιδιοκτήτη υπάρχει χρέωση όσο και το ποσό ενεργοποίησης ή ανανέωσης του domain name.

- Για την ανανέωση του domain name θα παρακολουθώ τα ΑΥΤΟΜΑΤΑ sms και e-mails που θα έρχονται τριάντα (30) ημέρες πριν την λήξη, στα εισερχόμενα ή ανεπιθύμητα (spam) e-mail μου. Σε περίπτωση που αλλάξω κατά την διάρκεια του έτους αριθμό κινητού τηλεφώνου και e-mail οφείλω να ενημερώσω την e-base.gr ώστε να το διορθώσει στο σύστημα και να λαμβάνω τις ενημερώσεις. Σε περίπτωση που δεν το πράξω κα ιδεν ενημερωθώ εγκαίρα για τις λήξεις ουδεμία ευθύνη φέρει ο πάροχος E-base.gr

- Σε περίπτωση που θελήσετε να μεταφέρετε το domain σας από την E-base.gr κάπου αλλού θα πρέπει να ζητήσετε γραπτώς τον απαραίτητο κωδικό εξουσιοδότησης από τους εκπροσώπους μας ή από την ΕΕΤΤ. Σε περίπτωση που το domain είναι σε κάποια ευρωπαική κατάληξη εκτός .gr (πχ .com, .net, κλπ κλπ) θα πρέπει να γνωρίζετε οτι ο κωδικός για την μεταφορά έχει ισχύ για επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του και στην συνέχεια θα πρέπει να εκδοθεί νέος αν δεν το έχετε μεταφέρει. Τέλος θα πρέπει να γνωρίζετε οτι το Ευρωπαικό μητρώο ονομάτων ενδέχεται να καθυστερήσει να ενημερωθεί οπότε η όποια μεταφορά θελήσετε να κάνετε θα πρέπει να γίνει κάποιες ημέρες πρίν την λήξη του (πχ αν ένα domain με κατάληξη .com Λήγει 10/3 καλό θα ήταν να μην το αφήσετε τελευταία στιγμή, θα πρέπει να ζητήσετε από τους εκπροσώπους μας τους απαραίτους κωδικού στις 2/3 ώστε η διαδικασία ενημέρωσης του μητρώου να έχει ολοκληρωθεί πριν της 10/3). Ο κωδικός εξουσιοδότησης αποστέλλεται ΜΟΝΟ στο δηλωμένο e-mail ιδιοκτήτη (που έχει επισημανθεί κατά την έναρξη της συνεργασίας) μέσω του καταχωρητή ή μέσω της ΕΕΤΤ (εφόσον δεν υπάρχει κάποια νομική ή άλλη εκκρεμότητα με εταίρους και εφόσον γίνει επιβεβαίωση του ιδιοκτήτη με γραπτό αίτημα στο δηλωμένο e-mail) και εφόσον συμπληρώσετε, υπογράψετε, σφραγίσετε και στείλετε στους εκπροσώπους της E-base.gr ή της ΕΕΤΤ την σχετική υπεύθυνη δήλωση που θα ενημερωθείτε.

- Σε περίπτωση που μεταφέρω κάποιο domain στην E-base.gr ή ενεργοποιήσω νέο και επιθυμώ την δωρεάν υπηρεσία για site ή e-mail δηλώνω οτι γνωρίζω τους όρους χρήσης για την δωρεάν κατασκευή του site που περιλαμβάνει μια στατική απλή σελίδα η οποία έχει εως 500 λέξεις κείμενο, στοιχεία επικοινωνίας + λογότυπο, έως 5 φωτογραφίες. Το περιεχόμενο του site δεν θα πρέπει να είνει προσβλητικό ή υβριστικό ή ρατσιστικό ή να έχει σχέση με εκμετάλλευση - κακοποίηση παιδιών-ανθρώπων ή κακόβουλα ή παράνομα προιόντα ή με ακατάλληλο περιεχόμενο (παράνομο πορνογραφικό υλικό ή υλικό χωρίς ειδική σήμανση ιστότοπου). Θα πρέπει να στείλω το υλικό μου στους τεχνικούς της e-base.gr μέσω e-mail ώστε να ανέβει στην σελίδα μου. Σε περίπτωση που μελλοντικά θελήσω να διακόψω την δωρεάν υπηρεσία ή να μεταφερθώ σε άλλη εταιρεία ΔΕΝ μπορώ να μεταφέρω το στατικό site που έχει κατασκευάσει η e-base.gr εκτός και αν πληρώσω το κόστος κατασκευής που ορίζεται στα 70 euro + ΦΠΑ. Η δωρέαν υπηρεσία φιλοξενίας και παροχής site - email είναι ΜΟΝΟ όσο διατηρείται το domain μου στην e-base.gr

- Σε περίπτωση που περάσει η ημερομηνία ανανέωσης που αναφέρεται στο e-mail τότε το domain τίθεται ΑΥΤΟΜΑΤΑ εκτός λειτουργίας και σταματούν να λειτουργούν e-mail - site - εφαρμογές που συνδέονται με το hosting σας.

To σύστημα κρατάει σε "καραντίνα" για πέντε (5) ημέρες το domain και σε περίπτωση που ο πελάτης στο διάστημα αυτό θελήσει να το ανανέωσει θα πληρώσει το κόστος ανανέωσης ΚΑΙ 70% επιπλέον κόστος απεμπλοκής domain του ποσού ανανέωσης. Μετά τις 5 ημέρες το domain ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ και ελευθερώνεται προς νέα κατοχύρωση.

- Η E-base.gr διατηρεί το δικαίωμα να θέσει τον ιστότοπο (site) ή hosting (server) ή όνομα (domain) εκτός λειτουργίας (offline) ή να μην κοινοποιήσει τους απαραίτητους κωδικούς αν ζητηθούν από τον πελάτη σε περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει εξοφλήσει το απαιτούμενο ποσό από την ενέργεια που έχει γίνει και έχει ολοκληρωθεί.

- Εαν θελήσω να μεταφέρω ένα domain με κατάληξη εκτός .gr (πχ .com, .net, .eu, κλπ κλπ) από την e-base.gr σε άλλο πάροχο θα πρέπει να ενημερώσω την e-base.gr πέντε (5) ημέρες πρίν την ημερομηνία λήξης του domain όπως ορίζεται από το ευρωπαικό μητρώο ονομάτων ώστε να μου σταλούν οι απαραίτητοι κωδικοί για να πραγματοποιήσω την μεταφορά. Εαν δεν γίνει αυτό στο διάστημα που ορίζει το ευρωαπικό μητρώο ονομάτων τότε το σύστημα ενδέχεται να μην μου επιτρέψει την μεταφορά του domain με αποτέλεσμα να μπει σε καραντίνα το domain και να τεθεί εκτός λειτουργίας το site (εαν υπάρχει) ή τα e-mail (εαν υπάρχουν) ή κάποια εφαρμογή που σχετίζεται με το hosting (εαν υπάρχει).

- Με την συμπλήρωση της παρούσας αίτησης δηλώνω υπεύθυνα οτι έχω λάβει γνώση για τους όρους χρήσης της συγκεκριμένης ενέργειας που πραγματοποιώ και γενικά για όρους χρήσης που υπάρχουν στον ιστότοπο https://www.e-base.gr

- Εξουσιοδοτώ την εταιρεία E-BASE.GR να εισέρχεται στο site – hosting μου όταν απαιτείται και να ενημερώνει με updates για την πλήρη ασφάλεια ή την συντήρηση του site - hosting.

- Με την παρούσα αίτηση με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 Ν. 1599/1986 δηλώνω ότι τα στοιχεία της συγκεκριμένης αίτησης είναι αληθή και επιθυμώ να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη ενέργεια που έχω επιλέξει. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί μου για επιβεβαίωση στοιχείων και αν υπάρχει κάποια χρέωση που δεν αναφέρεται να με ενημερώσει εγγράφως με e-mail το οποίο θα πρέπει να αποδεχθώ για να εκτελεστεί η συγκεκριμένει ενέργεια.

- Η μεταφορά από άλλον πάροχο πρός την E-base.gr του Domain Name είναι Δ Ω Ρ Ε Α Ν (για τα .gr, μέχρι την ημερομηνία λήξης του domain).

- Εάν δεν θέλετε να κάνετε ανανέωση τότε το domain name θα λήξει και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα χωρίς καμία χρέωση.

- Από την στιγμή που το domain μπει σε διαδικασία μεταφοράς, η μεταφορά ολοκληρώνεται από μία (1) έως επτά (7) εργάσιμες ημέρες. Οι ημέρες αυτές οφείλονται στο ότι πρέπει η εταιρεία που είστε μέχρι κα σήμερα να αποδεχτεί το αίτημα μεταφοράς που κάνουμε. Εάν η εταιρεία δεν αποδεχτεί το αίτημα στις ημέρες αυτές τότε αυτόματα την όγδοη (8) ημέρα το domain μεταφέρεται στο σύστημα μας. Εαν το domain αφορά άλλη κατάληξη έκτος .gr) τότε οι μέρες για την μεταφορά ενδέχεται να φτάσουν έως και τις δεκαπέντε (15) ημερολογιακές σύμφωνα με το ευρωπαικό μητρώο ονομάτων.

- Εαν το domain σας είναι οποιαδήποτε κατάληξη εκτός .gr θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία που σας υποστηρίζει έως σήμερα και να τους αναφέρετε να ρυθμίσουν την κατάσταση του domain σας να έχει status "OK" ή "Active" και οχι "REGISTRAR-LOCK" ή "clientDeleteProhibited" ή "clientTransferProhibited" ή "clientUpdateProhibited". Στην συνέχεια θα πρέπει να σας δώσουν τον κωδικό εξουσιοδότησης και θα λάβετε στο e-mail σας αυτόματο επιβεβαιωτικό μήνυμα για να πατήσετε έναν σύνδεσμο (link) που θα υπάρχει ώστε να εγκρίνετε την μεταφορά του ονόματος.

- Η μεταφορά του Domain Name με οποιαδήποτε άλλη κατάληξη εκτός .gr ΔΕΝ είναι Δωρεάν . Κατά την μεταφορά χρεώνεστε το ποσό που αναφέρετε στον τιμοκατάλογο μας όπως ισχύει από το ευρωπαϊκό μητρώο ονομάτων. Κατά την μεταφορά το domain σας , ταυτόχρονα ανανεώνεται και για ένα (1) έτος.

- Για να ολοκληρωθεί η μεταφορά θα πρέπει το status του domain να δείχνει ΟΚ ή Active και όχι κάποια άλλη κατάσταση . Ο χρόνος ολοκλήρωσης της μεταφοράς εξαρτάται από την εταιρεία που σας υποστηρίζει μέχρι και σήμερα (πόσο γρήγορα θα ρυθμίσουν το status) και όχι από την Ε-base.gr.

- Σε περίπτωση που μεταφέρω κάποιο domain στην e-base.gr και επιθυμώ την δωρεάν υπηρεσία για site ή e-mail δηλώνω οτι γνωρίζω τους όρους χρήσης για την δωρεάν κατασκευή του site που περιλαμβάνει μια στατική απλή σελίδα η οποία έχει εως 500 λέξεις κείμενο, στοιχεία επικοινωνίας + λογότυπο, έως 5 φωτογραφίες. Σε περίπτωση που μελλοντικά θελήσω να διακόψω την δωρεάν υπηρεσία ή να μεταφερθώ σε άλλη εταιρεία ΔΕΝ μπορώ να μεταφέρω το στατικό site που έχει κατασκευάσει η e-base.gr εκτός και αν πληρώσω το κόστος κατασκευής που ορίζεται στα 70 euro + ΦΠΑ. Η δωρέαν υπηρεσία φιλοξενίας και παροχής site - email είναι ΜΟΝΟ όσο διατηρείται το domain μου στην e-base.gr.

- Η χρονική προτεραιότητα των δηλώσεων που υποβάλλει ο καταχωρούμενος διασφαλίζεται μόνο με την πρωτοκόλληση των δηλώσεων από το Μητρώο.

- Η μέθοδος επικοινωνίας με το Μητρώο, την οποία διαθέτει ο καταχωρητής και το χρονικό διάστημα που τυχόν μεσολαβεί από την υποβολή της Δήλωσης εκχώρησης μέχρι τη διαβίβασή της στο Μητρώο και την πρωτοκόλλησή της από αυτό, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι ανώτερο της μίας (1) εργάσιμης ημέρας.

- Σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr | .ελ (ΦΕΚ 1564/Β/21-6-2013)

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ .GR | .ΕΛ
(Άρθρο 10, ΦΕΚ 1564/Β/21-6-2013)
ΠΡΟΣ τον Καταχωρητή με την επωνυμία E-BASE.GR
Ο υποβάλλων την αίτηση καταχώρησης ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ .GR | .ΕΛ δηλώνω υπευθύνως σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι:
(α) Τα στοιχεία που δηλώνω με την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή.
(β) Δεν παραβιάζω εν γνώσει μου δικαιώματα τρίτων.
(γ) Δεσμεύω το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων)
(δ) Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στην λίστα γεωγραφικών όρων που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ στην ελληνική και λατινική μορφή (σύμφωνα με το Παράρτημα IB, ΦΕΚ 1564/Β/21-6-2013), είμαι ο αρμόδιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
(ε) Σε περίπτωση Δήλωσης Καταχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gov.gr, είμαι κυβερνητικός οργανισμός.
(ζ) Σε περίπτωση Ονομάτων Χώρου τρίτου επιπέδου των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι μεταβλητό, φέρω την ιδιότητα που αντιστοιχεί σε φορείς στους οποίους δύναται να εκχωρηθεί το συγκεκριμένο Κοινόχρηστο Όνομα Χώρου που συνθέτει το Μη Μεταβλητό πεδίο.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ .GR | .Ελ
(Άρθρο 12, ΦΕΚ 1564/Β/21-6-2013)
ΠΡΟΣ τον νέο Καταχωρητή με την επωνυμία E-BASE.GR
Ο υποβάλλων την αίτηση δήλωσης αλλαγής καταχωρητή ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ .GR | .ΕΛ δηλώνω υπευθύνως σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι:
(α) Τα στοιχεία που δηλώνω με την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή.
(β) Έχω εκπληρώσει άπασες τις οικονομικές μου υποχρεώσεις απέναντι στον παλαιό Καταχωρητή , όσον αφορά το συγκεκριμένο Όνομα Χώρου για το οποίο αιτούμαι την αλλαγή καταχωρητή.
(γ) Δεσμεύω το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων).
(δ) Ο Νέος Κωδικός Εξουσιοδότησης Ονόματος Χώρου της παρούσας δήλωσης δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε άλλη δήλωση για το ίδιο Όνομα Χώρου ή για άλλο Όνομα Χώρου που έχει κατατεθεί προς τον ίδιο ή προς διαφορετικό Καταχωρητή και περιέχει στοιχεία πέραν των αλφαριθμητικών για λόγους ασφαλείας.

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΧΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ .GR | .ΕΛ
(Άρθρο 11, ΦΕΚ 1564/Β/21-6-2013)
Ο υποβάλλων την αίτηση δηλώνω υπευθύνως σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι:
(α) Τα στοιχεία που δηλώνω με την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή.
(β) Δεσμεύω το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων)

 

 

Όροι Hosting

- Κατά την ενεργοποίηση ή ανανέωση ή αναβάθμιση του hosting τα e-mail ή το site σας δεν "πέφτει" ούτε βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

- Τα χρήματα των ενεργοποιήσεων ή ανανεώσεων ή αναβαθμίσεων hosting ΔΕΝ επιστρέφονται.

- Τα hosting ενεργοποιούνται ή αναβαθμίζονται ή ανανεώνονται μέσω τραπεζικής κατάθεσης στην eurobank ή viva wallet ή paypal. Το σύστημα αποστέλλει ενημερωτικά emails και sms τριάντα (30) ημέρες πρίν την λήξη τους και ο πελάτης οφείλει να τα παρακολουθεί στα εισερχόμενα της αλληλογραφίας του ή στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam).

- Το σύστημα αποστέλλει στο αυτόματο e-mail πλήρη διαδικάσια ανανέωσης μαζί με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο πελάτης. Ο πελάτης καταθέτει το ποσό και το σύστημα τον ενημερώνει ηλεκτρονικά (e-mail) με επιβεβαιωτικά μηνύματα και μηνύματα ολοκλήρωσης.

- Σε περίπτωση που ο κεντρικός πάροχος θέσει το hosting (Server) εκτός λειτουργίας προσωρινά ή ολιγόλεπτα λόγω κρίσιμου update ασφαλείας (critical) ή λόγω επίθεσης (hacking) σε έκτακτες περιπτώσεις η E-base.gr δεν φέρει ευθύνη. Η E-base.gr οφείλει να ενημερώσει τον εκάστοτε πελάτη για το προσωρινό ή το μακροπρόθεσμο πρόβλημα και την αποκατάσταση. Σε έκτακτες περίπτωσεις επιθέσεων ή κακόβουλων μαζικών αποστολών e-mails (spam) ενδέχεται να υπάρξουν ολιγόλεπτες διακοπές από τον πάροχο για την ασφάλεια του μηχανήματος και κατ επέκταση του κάθε πελάτη ώστε να απομονωθεί η εισβολή και να επιλυθεί.

- O πελάτης κατανοεί πλήρως οτι ο server του (hosting) βρίσκεται σε shared hosting και όχι σε VPS - deticated server (εκτός αν έχει συμφωνηθεί από την αρχή) και το ενδεχόμενο για ολιγόλεπτο ή μακροχρόνιο διάστημα πτώσης ή παύσης ενδέχεται να οφείλεται είτε στο δικό του Hosting είτε σε κάποιον άλλον πελάτη που βρίσκεται στο ίδιο μηχάνημα που δημιουργεί πρόβλημα και ενδέχεται να επηρεαστεί και το δικό του hosting. Κατανοεί πλήρως οτι υπάρχει βάρδια ασφαλείας από τον κεντρικό πάροχο και την E-base.gr ώστε το πρόβλημα να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό. Ο κεντρικός πάροχος και η E-base.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τις ενδεχόμενες πτώσεις που μπορεί να υπάρξουν και οφείλονται στα παραπάνω προβλήματα (μολυσμένα site, spam e-mails, Κλπ) του εκάστοτε πελάτη.

- Σε περίπτωση που περάσει η ημερομηνία ανανέωσης που αναφέρεται στο e-mail τότε το σύστημα τίθεται ΑΥΤΟΜΑΤΑ εκτός λειτουργίας και σταματούν να λειτουργούν e-mail - site - εφαρμογές που στηρίζονται στο hosting.
To σύστημα κρατάει σε "καραντίνα" για 5 ημέρες το hosting και σε περίπτωση που ο πελάτης στο διάστημα αυτό θελήσει να το ανανέωσει, θα πληρώσει το κόστος ανανέωσης ΚΑΙ 70% επιπλέον κόστος απεμπλοκής (penalty), του ποσού ανανέωσης. Μετά τις 5 ημέρες το hosting ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ μαζί με ΟΛΑ τα δεδομένα (site-εικόνες-αρχεία-e-mail-κλπ). Η E-base.gr δεν εγγυάται την επαναφορά περιεχομένου (restore backup) μετά τις ημέρες της καραντίνας. Ο πελάτης κατανοεί και αποδέχεται, οτι η E-base.gr θα προσπαθήσει να ανακτήσει το περιεχόμενο αν αυτό ζητηθεί από τον πελάτη ΧΩΡΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ, και ο πελάτης αποδέχεται την όποια ενδεχόμενη χρέωση υπάρχει (εαν υπάρχει) από τις συγκεκριμένες ενέργειες εφόσον ενημερωθεί από την E-base.gr πριν τις όποιες ενέργειες γίνουν. Ο πελάτης αν χρειάζεται παράταση της λειτουργίας του hosting του για την εξόφληση του ή για οποιαδήποτε άλλο λόγο, θα πρέπει να ενημερώσει την E-base.gr γραπτώς στο support@e-base.gr ΠΡΙΝ την ημερομηνία λήξης του hosting. Τέλος σε περίπτωση μη ανάκτησης περιεχομένου (μετά τις ημέρες της καραντίνας του hosting), ο πελάτης δηλώνει ρητώς οτι δεν θα ζητήσει καμία ευθύνη ή οποιαδήποτε αποζημίωση από την E-base.gr.

- Για την ανανέωση του hosting ο πελάτης θα πρέπει να παρακολουθεί τα ΑΥΤΟΜΑΤΑ sms και e-mails που θα έρχονται τριάντα (30) ημέρες πριν την λήξη, στα εισερχόμενα ή ανεπιθύμητα (spam) e-mail μου. Σε περίπτωση που αλλάξω κατά την διάρκεια του έτους αριθμό κινητού τηλεφώνου και e-mail οφείλω να ενημερώσω την e-base.gr ώστε να το διορθώσει στο σύστημα και να λαμβάνω τις ενημερώσεις.

- Η E-base.gr διατηρεί το δικαίωμα να θέσει τον ιστότοπο (site) ή hosting (server) ή όνομα (domain) εκτός λειτουργίας (offline) ή να μην κοινοποιήσει τους απαραίτητους κωδικούς αν ζητηθούν από τον πελάτη σε περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει εξοφλήσει το απαιτούμενο ποσό από την ενέργεια που έχει γίνει και έχει ολοκληρωθεί ή σε περίπτωση που το περιεχόμενο είναι κακόβουλο ή μολυσμένο ή παραβαίνει τους όρους χρήσης περί ρατσισμού ή θρησκευτικών πεποιθήσεων ή από εντολή ανώτατης αστυνομικής ή εισαγγελικής αρχής της Ελλάδος.

- Με την συμπλήρωση της παρούσας αίτησης δηλώνω υπεύθυνα οτι έχω λάβει γνώση για τους όρους χρήσης της συγκεκριμένης ενέργειας που πραγματοποιώ και γενικά για όρους χρήσης που υπάρχουν στον ιστότοπο https://www.e-base.gr

- Εξουσιοδοτώ την εταιρεία E-BASE.GR να εισέρχεται στο site – hosting μου όταν απαιτείται και να ενημερώνει με updates για την πλήρη ασφάλεια ή την συντήρηση του site - hosting.

- Με την παρούσα αίτηση με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό σόφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 Ν. 1599/1986 δηλώνω ότι τα στοιχεία της συγκεκριμένης αίτησης είναι αληθή και επιθυμώ να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη ενέργεια που έχω επιλέξει. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί μου για επιβεβαίωση στοιχείων και αν υπάρχει κάποια χρέωση που δεν αναφέρεται να με ενημερώσει εγγράφως με e-mail το οποίο θα πρέπει να αποδεχθώ για να εκτελεστεί η συγκεκριμένει ενέργεια.

- Η E-base.gr δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο, επίσης δεν εγγυάται τις παρουσιάσεις οποιουδήποτε είδους που εμφανίζονται μέσα στο δίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της. Επιπλέον δεν εγγυάται την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται μέσα στο δίκτυο ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων/προσφορών από τρίτους και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον τελικό πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξ αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία ή λάθος ή παράλειψη.

Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσω του Internet είναι υπ΄ ευθύνη αυτού που την χρησιμοποιεί και η E-base.gr δεν έχει καμμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ποιότητα οποιασδήποτε πληροφορίας. Η ταχύτητα σύνδεσης αντιπροσωπεύει την ταχύτητα προς το κεντρικό δίκτυο (backbone) και όχι την ταχύτητα απο άκρο σε άκρο.

- Η E-base.gr δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία του server θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο λάθος, λόγω της ειδικής φύσης του Διαδικτύου (Internet) και των δικτύων μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες. Η E-base.gr δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από κακή χρήση του Ιστότοπου από τον πελάτη και ο πελάτης δεσμεύεται με την αποδοχή του παρόντος ότι δεν θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις πέραν των προβλεπομένων (ανάκτηση αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και πληροφοριών -αλλιώς "backup"- που έχουν αποθηκευτεί στο χώρο που έχει εποινικιάσει -αν δεν τα καταφέρει μόνος του, καθώς η ευθύνη των δεδομένων ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη-, τεχνική υποστήριξη, και κάθε δυνατή προσπάθεια από την E-base.gr για άμεσης αποκατάστασης των όποιων δυσλειτουργιών συμβούν για οποιοδήποτε λόγο). H E-base.gr οφείλει να παραδώσει το υλικό των αρχείων όταν και εφόσον ζητηθεί ΜΟΝΟ στον ιδιοκτήτη του ιστότοπου και όχι σε τρίτους (παρά μόνο αν υπάρχει γραπτή εντολή από επίσημο φορέα ή αστυνομική ή εισαγγελική αρχή). Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backup) των αρχείων του site - email - εφαρμογών που βρίσκεται στον server του (hosting), και οφείλει να λαμβάνει προληπτικά μέτρα μόνος του ανά διαστήματα για την ασφάλεια - ακεραιότητα των αρχείων του. Οφείλει κατά την ενεργοποίηση του hosting και το upload του site - εφαρμογής, να ζητήσει οδηγίες από την E-base.gr εγγράφως για το πώς θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η απόθηκευση αντιγράφων ασφαλείας (backup). Η E-base.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας των δεδομένων που βρίσκονται στον server και οφείλεται σε τρίτους παράγοντες (crashing δίσκων, hacked, κλπ), αλλά δεσμεύεται οτι θα κάνει ότι είναι δυνατόν για την πλήρη ή μερική επαναφορά τους. Τέλος ο πελάτης συναινεί (εφόσον ενημερωθεί αναλυτικά πριν από οποιαδήποτε ενέργεια) για το ενδεχόμενο κόστος αποκατάστασης που ενδέχεται να υπάρχει από τις ενέργειες ανάκτησης των δεδομένων ή για οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες ζητηθούν από τον ίδιο προς το hosting του (πχ εγκατάσταση plugin, επαναφορά αρχείων πρίν από 6 μήνες, ρύθμιση εγγραφών ζώνης, κλπ).

- Η E-base.gr διατηρεί ένα ενιαίο πακέτο υποστήριξης ΔΩΡΕΑΝ στους πελάτες που διατηρούν το manage support στους τεχνικούς της E-base.gr (server ή site), ακολουθώντας το προωτόκολλο συντήρησης. Οτιδήποτε είναι έξω από αυτό το πακέτο ή ο πελάτης είναι unmanaged (συντηρεί μόνος του το server ή site), ενδέχεται να υπάρχει χρέωση κατά τις ενέργειες που θα ζητηθούν (πχ εγκατάσταση plugin, επαναφορά αρχείων πρίν από 6 μήνες, ρύθμιση εγγραφών ζώνης, κλπ).

Συγκεκριμένα:

 • 1. Updates του λειτουργικού, των συστημικών πακέτων και του πίνακα ελέγχου εφόσον τον υποστηρίζουμε (cpanel, virtualmin, plesk) καθώς και των επιμέρους components (php, mysql, κτλ) που παρέχονται με αυτόματο τρόπο.

 • 2. Εγκατάσταση νέων plugins/modules στον πίνακα ελέγχου, εφόσον μπορεί να υλοποιηθεί αυτόματα.

  3. Ενέργειες επαναφοράς της λειτουργίας του server σας ή των υπηρεσιών του (http, ftp κτλ) όταν σημειωθεί μη διαθεσιμότητα (δεν καλύπτεται δωρεαν το συγκεκριμένο, όταν προέρχεται από υπαιτηότητα του πελάτη με λάθος χειρισμό ή διαγραφή αρχείων, κλπ).

 • 4. Αποστολή οδηγιών/συμβουλών για κοινά/γνωστά προβλήματα που δεν σχετίζονται με τη λειτουργία του server (πχ ρυθμίσεις στο hosting, στον τρόπο σύνδεσης με το email ή την βάση δεδομένων κτλ).

 • 5. Εξυπηρέτηση των τεχνικών αιτημάτων σας με υψηλότερη προτεραιότητα από τους Unmanaged πελάτες.
 • Πρώτη προτεραιότητα υποστήριξης
  Εξυπηρέτηση των τεχνικών αιτημάτων σας στην υψηλότερη δυνατή προτεραιότητα συγκριτικά με τους υπόλοιπους πελάτες.

 • Σχεδιασμός υπηρεσίας
  Συμβουλευτικές υπηρεσίες: Σας παρέχουμε υπηρεσίες Pre-Sales για εσάς ή τον τελικό πελάτη.
  Σχεδιασμός Λύσης: Σχεδιάζουμε τη λύση μαζί σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
  Σχεδιασμός ασφαλείας: Σχεδιάζουμε και σας προτείνουμε το επίπεδο ασφαλείας που χρειάζεστε και σας βοηθάμε να επιλέξετε το πιο κατάλληλο.
  Σχεδιασμός ελαχιστοποίησης downtime: Σχεδιάζουμε μαζί τον τρόπο και το χρόνο της μεταφοράς του server ή της εφαρμογής σας ώστε να ελαχιστοποιήσουμε το downtime.

 • Μεταφορά από διαφορετικό πάροχο
  Έλεγχος Συμβατότητας Λειτουργικού Συστήματος: Ελέγχουμε τη συμβατότητα του λειτουργικού συστήματος που σας προτείνουμε ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα ο server σας.
  Έλεγχος Συμβατότητας Control Panel: Ελέγχουμε τη συμβατότητα του control panel που σας προτείνουμε ώστε να μεταφερθούν όλες οι ρυθμίσεις σας από το παλιό.
  Μεταφορά αρχείων: Μεταφέρουμε τα αρχεία από τον παλιό Πάροχο.
  Έλεγχος συμβατότητας λύσης: Ελέγχουμε αν είναι συμβατή η νέα λύση πριν την θέσουμε “online”.
  Βελτιστοποίηση του συστήματος: Βελτιστοποιούμε τις παραμέτρους του λειτουργικού συστήματος και των υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

 • Συντήρηση
  Τακτικές αναβαθμίσεις του λειτουργικού συστήματος: Αναβαθμίζουμε τακτικά το λειτουργικό σύστημα ώστε να είναι πάντα γρήγορο και ασφαλές.
  Τακτικές αναβαθμίσεις Control Panel: Αναβαθμίζουμε τακτικά το control panel ώστε να είναι πάντα γρήγορο και ασφαλές. Επιπλέον, αναβαθμίσουμε και τα επιμέρους components (php, mysql κτλ) που προσφέρει. (τα licenses των εργαλείων συντήρησης περιλαμβάνονται)

 • Ασφάλεια
  Έλεγχος για rootkits, malware, virus, spams κτλ.: Ελέγχουμε για ηλεκτρονικές απειλές όπως rootkits, malware, virus. Αντιμετώπιση server spam (εντοπισμός spammer, εκκαθάριση ουράς, αλλαγή κωδικών όπου είναι απαραίτητο, αιτήματα delist ip από blacklists).
  Managed Security monitoring: Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε κάποιο πρόβλημα ενεργούμε χωρίς να χρειάζεται η μεσολάβησή σας.
  Εγκατάσταση Security Patches στο λειτουργικό σύστημα και στο Control Panel: Εγκαθιστούμε όλα τα urgent security patches εκτός από αυτά που εγκαθιστούμε κατά την τακτική συντήρηση (τα licenses των εργαλείων συντήρησης περιλαμβάνονται).

 • Εξελιγμένες παροχές υποστήριξης
  Εγκατάσταση νέων plugins/modules στον πίνακα ελέγχου, ανεξάρτητα από το εάν αποτελεί αυτόματη ή χειροκίνητη διαδικασία αρκεί να υποστηρίζεται από τον πίνακα ελέγχου.
  Εάν σημειωθεί μη διαθεσιμότητα του server γενικά ή των επιμέρους υπηρεσιών του (http, ftp κτλ), εκτός από τις ενέργειες επαναφοράς, πραγματοποιείται περαιτέρω έλεγχος για ανεύρεση της πηγής του προβλήματος.
  Ενέργειες επίλυσης προβλημάτων ή δυσλειτουργιών σε επίπεδο server ή/και hosting.
  Έλεγχος/Αντιμετώπιση των warnings/alerts που αποστέλνει ο server.
  Παραμετροποίηση σε επίπεδο server ή/και hosting για λειτουργίες που χρειάζεστε να εφαρμοστούν, εφόσον υποστηρίζονται από την εγκατάσταση του server.
  Αποστολή συμβουλών και προτάσεων για site optimization σε περίπτωση που κάποιο site προκαλεί γενικό πρόβλημα στον server.

 

Όροι Apps

- Δημιουργείται μια εφαρμογή της επιλογής σας σύμφωνα με τα πρότυπα που υπάρχουν ή με την συμφωνία που έχει γίνει και σας έχει σταλεί ηλεκτρονικά (e-mail).

- Θα πρέπει να επιλέξετε το πακέτο κοστολόγησης που είναι αναρτημένο στο apps4all.gr και να κάνετε εγγραφή σύμφωνα με τα βήματα (wizard) για να ολοκληρώσετε την διαδικασία.

- Η εφαρμογή που δημιουργείται από το σύστημα βρίσκεται σε μορφή .apk και ανεβαίνει στο Play store είτε από εσάς είτε από την ομάδα της apps4all.gr .

- Η εφαρμογή με την δημιουργία της ΔΕΝ σας αποστέλλεται μέχρι να εμφανιστεί η κατάθεση σας στο σύστημα (σας έρχεται e-mail με οδηγίες κατάθεσης). Μόλις εμφανιστεί η κατάθεση σας τότε σε 24ώρες σας αποστέλλεται στο e-mail σας.

- Η εφαρμογή έχει χρονική διάρκεια σύμφωνα με το πακέτο που επιλέγετε και βρίσκεται σε ισχύ έως την συγκεκριμένη ημερομηνία. Σε περίπτωση που δεν ανανεώσετε την συνδρομή σας τότε η εφαρμογή απενεργοποείται ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

- Οι διαχειριστές του apps4all.gr / e-base.gr δεν ευθύνονται για το περiεχόμενο που μπορεί να ανεβάζει ο κάθε πελάτης στην εφαρμογή του ή να αποστέλλει ενημερωτικά νέα μέσω της πλατφόρμας apps4all.gr.

- Σε περίπτωση που το περιεχόμενο της εφαρμογής διαπιστωθεί οτι είναι προσβλητικό ή υβριστικό ή ρατσιστικό ή να έχει σχέση με εκμετάλλευση - κακοποίηση παιδιών-ανθρώπων ή κακόβουλα ή παράνομα προιόντα ή με ακατάλληλο περιεχόμενο (παράνομο πορνογραφικό υλικό ή υλικό χωρίς ειδική σήμανση ιστότοπου) τότε οι διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα διαγραφής του πελάτη και να θέσουν την εφαρμογή εκτός λειτουργίας.

- Χρήματα που θα δώσετε για την εφαρμογή ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ παρα μόνο αν η εφαρμογή apps4all.gr δεν λειτουργήσει για δεκαπέντε (15) ημέρες λόγω τεχνικού προβλήματος που οφείλεται στον server και όχι σε σύστημα της Google (play store). Εαν το πρόβλημα οφείλεται στην google (play store) Ουδεμία ευθύνη φέρει ο ιστότοπος apps4all.gr . Σε περίπτωση προβλήματος του server τα χρήματα που έχετε δώσει σας επιστρέφονται με την μορφή άλλης υπηρεσίας ίδιας ακριβώς αξίας.

- Ο πελάτης ενημερώνεται ηλεκτρονικά (e-mail) Οπότε αυτό απαιτείται για την ανανέωση της συνδρομής του και οφείλει να ανταποκριθεί για να βρίσκεται σε ισχύ η εφαρμογή του. Επίσης οφείλει να ελέγχει και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία του (spam) σε περίπτωση που δεν λαμβάνει ενημερωτικά e-mail στα εισερχόμενα του (inbox).

 

Reset Κωδικών

Ο υποβάλλων την αίτηση ανάκτησης (reset) κωδικών δηλώνω υπευθύνως σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι:

(α) Τα στοιχεία που δηλώνω με την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή.

(β) Δεν παραβιάζω εν γνώσει μου δικαιώματα τρίτων.

- Δηλώνω υπεύθυνα οτι ο ιδιοκτήτης του domain/site έχει γνώση για την συγκεκριμένη ενέργεια που πραγματοποιείται και συναινεί.

- Οι νέοι κωδικοί αποστέλλονται ΜΟΝΟ στο ΔΗΛΩΜΕΝΟ E-MAIL ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ και ΔΗΛΩΜΕΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΜΕ SMS (εφόσον δεν υπάρχει κάποια νομική ή άλλη εκκρεμότητα με εταίρους και εφόσον γίνει επιβεβαίωση του ιδιοκτήτη με γραπτό αίτημα στο δηλωμένο e-mail).

- Δηλώνω υπεύθυνα ότι με δική μου ευθύνη πραγματοποιώ ανάκτηση κωδικών και σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος ή λειτουργικότητας του site/εφαρμογής μου είμαι υπεύθυνος εγώ και όχι η Ε-base.gr

- Η Ε-base.gr σε περίπτωση που αντιληφθεί ύποπτη δραστηριότητα κοινοποίησης των κωδικών προς τρίτους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά την λειτουργία του ιστότοπου και να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη.

- Η Ε-base.gr διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση εξαπάτησης στα αιτήματα ανάκτησης κωδικών να προβεί παντώς νομίμου δικαιώματος της προς τις αστυνομικές ή εισαγγελικές αρχές της χώρας και να κοινοποιήσει οτιδήποτε της ζητηθούν.

- Η Ε-base.gr διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον της ηλεκτρονικής αίτησης, υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη για να προβεί σε reset Κωδικών αν κρίνει ύποπτη δραστηριότητα στην ηλεκτρονική αίτηση.

- Σε περίπτωση κοινοποίησης κωδικού εξουσιοδότησης και μεταφοράς του domain και κατ΄επέκταση του site του (αρχεία site) σε άλλο πάροχο ο πελάτης δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει αντιληφθεί πλήρως οτι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του site του, ενημέρωσης του, τα e-mail του, server του είναι η νέα εταιρεία και όχι η e-base.gr. Επίσης έχει αντιληφθεί οτι σε περίπτωση που στην e-base.gr είχε κάποια υπηρεσία δωρεάν με την μεταφορά του σε άλλο πάροχο η υπηρεσία αυτή παύει να υφίσταται. Τέλος σε περίπτωση δωρεάν site το οποίο ενδεχομένως να είχε στην e-base.gr ΔΕΝ μεταφέρεται καθώς τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην e-base.gr και όχι στον πελάτη. Αν ο πελάτης επιθυμεί να μεταφέρει το τυχών δωρεαν site που είχε τόσο καιρό τότε θα πρέπει να πληρώσει το ποσό που θα ενημερωθεί από τους υπευθύνους της e-base.gr

- Με την παρούσα αίτηση με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό σόφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 Ν. 1599/1986 δηλώνω ότι τα στοιχεία της συγκεκριμένης αίτησης είναι αληθή και επιθυμώ να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη ενέργεια που έχω επιλέξει. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί μου για επιβεβαίωση στοιχείων και αν υπάρχει κάποια χρέωση που δεν αναφέρεται να με ενημερώσει εγγράφως με e-mail το οποίο θα πρέπει να αποδεχθώ για να εκτελεστεί η συγκεκριμένει ενέργεια.

 

SEO - Προωθήσεις

Ο υποβάλλων την αίτηση seo - προώθησης δηλώνει οτι:

- Η προώθηση seo γίνεται με τις φράσεις ή λέξεις που θα υποδείξετε στην σχετική online αίτηση.

- Σαν στόχος επίτευξης θεωρείται το αποτέλεσμα που έχει γίνει με μία από τις τρείς (3) δηλωμένες λέξεις ή με συνδιασμό λέξεων ή φράσεων αυτών και σε συνδιασμό περιοχής ή αυτόνομα (πχ ανδρικά ρούχα χαλάνδρι).

- Η E-base.gr ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ για προσέλκυση πελατών από τις προωθητικές ενέργειες αλλά στοχεύει πρός αυτήν την κατεύθυνση.

- Η στόχευση της προώθησης έχει δώδεκα μήνες (12) ισχύ από την συμπλήρωση της σχετικής αίτησης.

- Για να ξεκινήσει η seo προώθηση θα πρέπει υποχρεωτικά να δεσμευτεί νεο domain - hosting ανεξάρτητα αν ο πελάτης έχει ήδη.

- Σαν στόχος επίτευξης θεωρείται το αποτέλεσμα που θα έρθει στα οργανικά αποτελέσματα της Google 1η-3η σελίδα στο προωθητικό site ή στο πρωτότυπο site (εάν έχετε) με στοιχεία επίτευξης στόχου που αποδεικνύουν το αποτέλεσμα αυτό που πρίν δεν υπήρχαν. Σαν στόχος επίτευξης θεωρείται το υποστηρικτικό site ή το πρωτεύον site (εάν υπήρχε) το οποίο έχει βγεί στις οργανικές θέσεις με υπαιτιότητα του υποστηρικτικού ή αυτόνομα.

- Η E-base.gr θα πραγματοποιήσει ενέργειες που ενδέχεται να επιφέρουν αύξηση επισκεψημότητας στην συγκεκριμένη seo προώθηση περίπου +20% από την αρχική επισκεψημότητας του site του πελάτη (αν έχει).

- Ο πελάτης υποχρεούται να δώσει τα στατιστικά στοιχεία από το cpanel ή plesk στην E-base.gr ή αν δεν είναι δυαντή η πρόσβαση σε αυτά να σταλούν σε εικόνες οι μοναδικές επισκέψεις (unique visitors) μέχρι την ημέρα που ξεκινάει η seo προώθηση.

- Η E-base.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τις προωθητικές ενέργειες ή να θέσει εκτός λειτουργίας την συγκεκριμένη ενέργεια αν ο πελάτης δεν εξοφλήσει το συμφωνημένο ποσό. Επίσης ο πελάτης αντιλαμβάνεται οτι δεν έχει κανένα δικαίωμα στις προωθητικές ενέργειες ουτε του ανήκει domain - hosting* και το περιεχόμενο αυτό, ούτε θα ζητήσει ευθύνες ή αμοιβή ή ποσοστό από την E-base.gr.
* Το domain - hosting εκδίδονται στο όνομα της E-base.gr. Μόλις ο πελάτης εξοφλήσει τότε το domain-hosting μπορεί να μεταβιβαστεί. Στην μεταβίβαση υπάρχει κόστος αλλαγή ιδιοκτήτη που επιβαρύνεται ο πελάτης. Αν ο πελάτης ξοφλήσει εξ αρχής όλο το ποσό τότε το domain-hosting εκδίδεται στο όνομα του και δεν χρειάζεται διαδικασία μεταβίβασης.

- Η E-base.gr διατηρεί το δικαίωμα να πουλήσει ή να ενοικιάσει την συγκεκριμένη seo - προώθηση εαν ο πελάτης δεν θελήσει να ανανεώσει κάθε επόμενο έτος τις προωθητικές ενέργειες και εφόσον πρώτα έχει ενημερωθεί τριάντα (30) ημέρες (μέσω e-mail ή sms ή τηλεφωνικά) πρίν. Επίσης ο πελάτης αντιλαμβάνεται οτι δεν έχει κανένα δικαίωμα στις προωθητικές ενέργειες ουτε του ανήκει domain - hosting και το περιεχόμενο αυτό, ούτε θα ζητήσει ευθύνες ή αμοιβή ή ποσοστό από την E-base.gr.

- Το νεο mini-site που θα δημιουργηθεί για τις seo - προωθητικες ενέργειες είναι site υποστηρικτικό και δεν έχει καμία σχέση με το κανονικό site του πελάτη (εαν υπάρχει). Ο πελάτης αντιλαμβάνεται οτι το υποστηρικτικό site δεν έχει εικαστικές παρεμβάσεις ή τροποποιήσεις ούτε custom απαιτήσεις. Ο πελάτης συναινεί και εξουσιοδοτεί τους τεχνικούς της E-base.gr να κάνουν τις ενέργειες που πρέπει στο υποστηρικτικό site, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος. Επίσης εξουσιοδοτεί τους τεχνικούς της E-base.gr να εισέρχονται στο mini-site και να τροποποιούν ή να αναβαθμίζουν όταν και όπου απαιτείται.

- Η E-base.gr ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ για τυχόν απώλεια θέσης αν αλλάξει έμεσα κάποιος από τους εμπλεκόμενους φορείς για την επίτευξη του στόχου τους κώδικες - αλγοριθμούς του (πχ Google). Η E-base.gr υποχρεούται να ενημερώσει τον τελικό πελάτη. Σε περίπτωση τροποποιήσεων ενδέχεται να χρειαστεί αναπροσαρμογή ή τροποποίηση ή αναβάθμιση στο mini υποστηρικτό site και ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον χρεώσεις.


Radio - TV

- Η E-base.gr δημιουργεί και παράγει τα ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά spot σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη και βάσει της συμφωνίας που έχει κάνει με τον πελάτη.

- Η E-base.gr ενδέχεται να συνεργάζεται με εξωτερικές εταιρείες για την παραγωγή και επεξεργασία των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών spot, όταν και εφόσον χρειαστεί.

- Η E-base.gr ακολουθεί το πρόγραμμα ροής των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών όπως αυτό καθορίζεται από τους ίδιους τους σταθμούς.

- Η E-base.gr δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος (προσωρινού ή μόνιμου) των ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών κατά την διάρκεια του spot (on air). Η E-base.gr θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση ομαλής ροής σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό.

- Ο πελάτης αποδέχεται οτι το ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό spot που του προτείνεται ΔΩΡΕΑΝ * έχει συγκεκριμένη μεθοδολογία και τεχνικά χαρακτηριστικά (πχ συγκεκριμένα δευτερόλεπτα On air, συγκεκριμένος τρόπος εκφώνησης, κλπ κλπ).

- Ο πελάτης αποδέχεται οτι το ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό spot που του παρέχεται δωρεάν μπορεί να τροποποιηθεί ή να επεκταθεί ή να βελτιωθεί με ΕΠΙΠΛΕΟΝ χρέωση.

- Το ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό spot μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την E-base.gr για προωθητικούς σκοπούς και να αναρτηθεί στο www.e-base.gr ή σε site που ανήκουν ή συνεργάζονται με την E-base.gr.

- Ο πελάτης μπορεί να κατασκευάσει από την αρχή ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό spot σύμφωνα με τις ανάγκες του με το σχετικό κόστος, αφού πρώτα έχει ενημερωθεί και αποδεχθεί την χρέωση.

- Ο Πελάτης κατανοεί και αποδέχεται οτι το ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό spot που του παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ *, αποτελεί ιδιοκτησία της E-base.gr και videovision.gr,  ΔΕΝ του ανήκει ούτε θα ζητήσει ποτέ αμοιβή ή ποσοστό ή μέρισμα.

- Ο πελάτης κατανοεί και αποδέχεται οτι το ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό spot μπορεί να του ανήκει ΜΟΝΟ αν πληρώσει εξ ολοκλήρου το κόστος παραγωγής και αποποίησης πνευματικής ιδιοκτησίας που έχει ενημερωθεί κατά την έναρξη της συνεργασίας του με την E-base.gr

*: ΔΩΡΕΑΝ παρέχεται το ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό spot σε περιπτώσεις που κρίνει η E-base.gr κατα την δημιουργία νέου web site / e-shop ή από αγορά εφαρμογής ή υπηρεσίας ή σε ειδκές περιπτώσεις. Για να ενημερωθείτε για την ΔΩΡΕΑΝ παροχή επικοινωνηστέ με τους υπευθύνους της E-base.gr για να σας ενημερώσουν. Επίσης η ΔΩΡΕΑΝ παροχή δίνεται σε πελάτες που διατηρούν το web site / e-shop / εφαρμογή τους στα συστήματα της E-base.gr. Σε περίπτωση που ο τελικός πελάτης μεταφερθεί σε άλλη εταιρεία ή σταματήσει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της E-base.gr τότε αυτομάτως ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ και η ΔΩΡΕΑΝ παροχή. Τέλος η ΔΩΡΕΑΝ παροχή προσφέρεται για ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά spot εώς και είκοσι - τριάντα (20-30") δευτερολέπτα και με συγκεκριμένο τρόπο δημιουργίας σε έναν από τους συνεργαζόμενους ραδιοφωνικούς σταθμούς που θα επιλέξει ο πελάτης και το spot βγαίνει on air για δύο (2) ημέρες επί τρείς (3) φορές την ημέρα . Ο τελικός πελάτης μπορεί να επιλέξει τις ημέρες και ώρες που θα ενημερωθεί από την E-base.gr. Για κάθε επιπλέον φορά ο τελικός πελάτης θα πρέπει να πληρώνει για να βρίσκεται on air αφού πρώτα έχει ενημερωθεί γραπτώς ή τηλεφωνικός ή με sms για το κόστος από εκπρόσωπο της E-base.gr.

Όροι Χρήσης Εκθέσεων - Δράσεων

Η εταιρεία μας παρέχει ειδικούς όρους χρήσης σε διάφορες εκθέσεις - δράσεις που λαμβάνει μέρος προσφέροντας ειδικές εκπτώσεις ή δώρεαν υπηρεσίες. Οι επισκέπτες - πελάτες που επισκέπτονται το περίπτερο που έχει η E-base.gr και λαμβάνει μέρος στην συγκεκριμένη έκθεση - δράση αποδέχονται και συμφωνούν με τα παρακάτω:


eshop expo

- O επισκέπτης - πελάτης λαμβάνει έναν ειδικό κωδικό έκπτωσης το οποίο σχετίζεται και ταυτοποιείται με το e-mail που δηλώνει στον εκπρόσωπο της εταιρείας μας στο περίπτερο κατα τις ημέρες της έκθεσης για 50% έκπτωση για κατασκευή νέου site - e-shop ή 20% έκπτωση για φιλοξενία (hosting) σε ήδη υπάρχων site - e-shop εφόσον το μεταφέρει από άλλη εταιρεία (θα ενημερωθεί από την E-base.gr αναλυτικά για την διαδικασία).

- O επισκέπτης - πελάτης θα πρέπει να είναι σίγουρος οτι το e-mail που θα δηλώσει στον εκπρόσωπο της εταιρείας είναι ΕΝΕΡΓΟ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ. ΔΕΝ ισχύουν οι προσφορές - εκπτώσεις σε άλλα e-mail εκτός από αυτά που θα δηλωθούν κατά τις ημέρες της έκθεσης.

- O επισκέπτης - πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με τα γραφεία της εταιρείας μας μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ολοκλήρωση της έκθεση για την εξαργύρωση του δώρου - προσφοράς - έκπτωσης. Μετά τις εξήντα (60) ημέρες η E-base.gr διατηρεί το δικαίωμα άρνησης του δώρου - προσφοράς - έκπτωσης.

- O επισκέπτης - πελάτης δεν μπορεί να μεταβιβάσει το δώρο - προσφορά - έκπτωση σε τρίτο κάτοχο ούτε να το χρησιμοποιήσει συνδιαστικά με άλλη υπηρεσία.

- O επισκέπτης - πελάτης συμπληρώνοντας τις ειδικές φόρμες στο περίπτέρο της έκθεσης της E-base.gr δηλώνει οτι έχει κατανοήσει πλήρως, διαβάσει τους όρους χρήσης - GDPR που διέπουν το www.e-base.gr και συναινεί και δίνει την συγκατάθεση του για τα στοιχεία του στην E-base.gr αφού ο ίδιος τα συμπληρώνει στο σχετικό έντυπο ή ηλεκτρονική φόρμα που του δίνεται από τους εκπροσώπους της E-base.gr. Τα στοιχεία του ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν μόνο για εσωτερική χρήση της E-base.gr ώστε να ενημερώσει τον πελάτη για προσφορές ή υπηρεσίες ή υλοιποίηση τυχόν ενέργειας που θα χρειαστεί να γίνει (πχ κατασκευή ιστοσελίδας, κατασκευή εφαρμογής, κλπ κλπ) όπως ειδικότερα αναφέρονται στα cookies - GDPR τα οποία έχει διαβάσει και έχει λάβει πλήρη γνώση. Σε περίπτωση που μετά την εξαργύρωση του δώρου - υπηρεσίας ο πελάτης δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερώσεις από την E-base.gr θα πρέπει ο ίδιος να το δηλώσει στο support@e-base.gr.

- Το δώρο - έκπτωση δεν εξαργυρώνεται με μετρητά ούτε "πατσίζεται" με άλλο δώρο - υπηρεσία.

- Η προσφορά του δώρου - υπηρεσίας - έκπτωσης αφορά έκπτωση επί της τιμής καταλόγου hosting ή domain (ανάλογα τι αναφέρει η προσφορά ή το κουπόνι που έχει στα χέρια του ο επισκέπτης - πελάτης) για ενεργοποίηση νέων πακέτων hosting. Ο επισκέπτης - πελάτης πρέπει να ακολουθήσει την διαδικασία που αναφέρεται πάνω στο εκπτωτικό κουπόνι που έχει στα χέρια του ή του έχει κοινοποιηθεί με e-mail από τους εκπροσώπους της E-base.gr. Η E-base.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την υπηρεσία προσφοράς - δώρου - έκπτωσης αν ο επισκέπτης - πελάτης δεν έχει τον κωδικό έκπτωσης ή επικοινωνήσει ετεροχρονισμένα μετά το προβλεπόμενο διάστημα ενεργοποίησης ή χρησιμοποιήσει δόλιο τρόπο για την εξαργύρωση του δώρου - προσφορά - έκπτωσης.

ecommerce expo

- O επισκέπτης - πελάτης λαμβάνει έναν ειδικό κωδικό έκπτωσης το οποίο σχετίζεται και ταυτοποιείται με το e-mail που δηλώνει στον εκπρόσωπο της εταιρείας μας στο περίπτερο κατα τις ημέρες της έκθεσης για ΔΩΡΕΑΝ κατασκευή site και 20% έκπτωση για φιλοξενία (hosting) ή σε ήδη υπάρχων site - e-shop εφόσον το μεταφέρει από άλλη εταιρεία (θα ενημερωθεί από την E-base.gr αναλυτικά για την διαδικασία).

Το ΔΩΡΕΑΝ site αφορά: Ένα μικρό εταιρικό site κατασκευασμένο έως 100 ΜΒ χωρητικότητας, και 1 λογαραισμού e-mail. Το ΔΩΡΕΑΝ site έχει συγκεκριμένη δομή τόσο σε προγραμματιστικό επίπεδο όσο και σε γραφιστικό και με συγκεκριμένες λειτουργίες. Σε περίπτωση που ο πελάτης χρειαστεί επιπλέον προγραμματιστικά πράγματα αυτό χρεώνεται επιπλέον και δεν παρέχεται στην δωρεαν υπηρεσία. Επίσης ο πελάτης οφείλει να παραδώσει το υλικό που θα ζητηθεί από την εταιρεία στο χρονικό διάστημα που θα ενημερωθεί ο πελάτης. Η E-base.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του site για την οποία ευθύνεται ο πελάτης (καθυστέρηση παράδοσης υλικού, αργοπορία στην επικοινωνία, κλπ κλπ). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατάχρηση υπηρεσιών της δωρεαν υπηρεσίας (η δωρεαν υπηρεσία παρέχεται με unmetered κίνηση και ακολουθείται πολιτική ορθής χρήσης του server), τότε η E-base.gr διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει την λειτουργία της δωρεαν υπηρεσίας (εφόσον ο πελάτης ενημερωθεί ηλεκτρονικά στο e-mail του). Για να ισχύσει η προσφορά του ΔΩΡΕΑΝ site ο πελάτης οφείλει να επικοινωνήσει με την E-base.gr σε διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της έκθεσης. Τέλος για να ενεργοποιηθεί το ΔΩΡΕΑΝ site ο πελάτης οφείλει να πληρώσει το κόστος domain name και hosting (με έκπτωση το hosting 20%).

- O επισκέπτης - πελάτης θα πρέπει να είναι σίγουρος οτι το e-mail που θα δηλώσει στον εκπρόσωπο της εταιρείας είναι ΕΝΕΡΓΟ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ. ΔΕΝ ισχύουν οι προσφορές - εκπτώσεις σε άλλα e-mail εκτός από αυτά που θα δηλωθούν κατά τις ημέρες της έκθεσης.

- O επισκέπτης - πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με τα γραφεία της εταιρείας μας μέσα σε τριάντα (30) ημέρολογιακές ημέρες από την ολοκλήρωση της έκθεση για την εξαργύρωση του δώρου - προσφοράς - έκπτωσης. Μετά τις τριάντα (30) ημέρες η E-base.gr διατηρεί το δικαίωμα άρνησης του δώρου - προσφοράς - έκπτωσης.

- O επισκέπτης - πελάτης δεν μπορεί να μεταβιβάσει το δώρο - προσφορά - έκπτωση σε τρίτο κάτοχο ούτε να το χρησιμοποιήσει συνδιαστικά με άλλη υπηρεσία.

- O επισκέπτης - πελάτης συμπληρώνοντας τις ειδικές φόρμες στο περίπτέρο της έκθεσης της E-base.gr δηλώνει οτι έχει κατανοήσει πλήρως, διαβάσει τους όρους χρήσης - GDPR που διέπουν το www.e-base.gr και συναινεί και δίνει την συγκατάθεση του για τα στοιχεία του στην E-base.gr αφού ο ίδιος τα συμπληρώνει στο σχετικό έντυπο ή ηλεκτρονική φόρμα που του δίνεται από τους εκπροσώπους της E-base.gr. Τα στοιχεία του ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν μόνο για εσωτερική χρήση της E-base.gr ώστε να ενημερώσει τον πελάτη για προσφορές ή υπηρεσίες ή υλοιποίηση τυχόν ενέργειας που θα χρειαστεί να γίνει (πχ κατασκευή ιστοσελίδας, κατασκευή εφαρμογής, κλπ κλπ) όπως ειδικότερα αναφέρονται στα cookies - GDPR τα οποία έχει διαβάσει και έχει λάβει πλήρη γνώση. Σε περίπτωση που μετά την εξαργύρωση του δώρου - υπηρεσίας ο πελάτης δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερώσεις από την E-base.gr θα πρέπει ο ίδιος να το δηλώσει στο support@e-base.gr.

- Το δώρο - έκπτωση δεν εξαργυρώνεται με μετρητά ούτε "πατσίζεται" με άλλο δώρο - υπηρεσία.

- Η προσφορά του δώρου - υπηρεσίας - έκπτωσης αφορά έκπτωση επί της τιμής καταλόγου hosting ή domain (ανάλογα τι αναφέρει η προσφορά ή το κουπόνι που έχει στα χέρια του ο επισκέπτης - πελάτης) για ενεργοποίηση νέων πακέτων hosting. Ο επισκέπτης - πελάτης πρέπει να ακολουθήσει την διαδικασία που αναφέρεται πάνω στο εκπτωτικό κουπόνι που έχει στα χέρια του ή του έχει κοινοποιηθεί με e-mail από τους εκπροσώπους της E-base.gr. Η E-base.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την υπηρεσία προσφοράς - δώρου - έκπτωσης αν ο επισκέπτης - πελάτης δεν έχει τον κωδικό έκπτωσης ή επικοινωνήσει ετεροχρονισμένα μετά το προβλεπόμενο διάστημα ενεργοποίησης ή χρησιμοποιήσει δόλιο τρόπο για την εξαργύρωση του δώρου - προσφορά - έκπτωσης.

 

Joomla Talks

- O επισκέπτης - πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με τα γραφεία της εταιρείας μας μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ολοκλήρωση του συνεδρίου για την εξαργύρωση του δώρου - προσφοράς. Μετά τις τριάντα (30) ημέρες η E-base.gr διατηρεί το δικαίωμα άρνησης του δώρου - προσφοράς - έκπτωσης.

- O επισκέπτης - πελάτης δεν μπορεί να μεταβιβάσει το δώρο - προσφορά - έκπτωση σε τρίτο κάτοχο ούτε να το χρησιμοποιήσει συνδιαστικά με άλλη υπηρεσία.

- O επισκέπτης - πελάτης συμπληρώνοντας τις ειδικές φόρμες της E-base.gr ή στέλνοντας αυτοβούλως e-mail δηλώνει οτι έχει κατανοήσει πλήρως, διαβάσει τους όρους χρήσης - GDPR που διέπουν το www.e-base.gr και συναινεί και δίνει την συγκατάθεση του για τα στοιχεία του στην E-base.gr αφού ο ίδιος τα συμπληρώνει στο σχετικό έντυπο ή ηλεκτρονική φόρμα που του δίνεται από τους εκπροσώπους της E-base.gr. Τα στοιχεία του ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν μόνο για εσωτερική χρήση της E-base.gr ώστε να ενημερώσει τον πελάτη για προσφορές ή υπηρεσίες ή υλοιποίηση τυχόν ενέργειας που θα χρειαστεί να γίνει (πχ κατασκευή ιστοσελίδας, κατασκευή εφαρμογής, κλπ κλπ) όπως ειδικότερα αναφέρονται στα cookies - GDPR τα οποία έχει διαβάσει και έχει λάβει πλήρη γνώση. Σε περίπτωση που μετά την εξαργύρωση του δώρου - υπηρεσίας - έκπτωσης ο πελάτης δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερώσεις από την E-base.gr θα πρέπει ο ίδιος να το δηλώσει στο support@e-base.gr.

- Το δώρο - προσφορά - έκπτωση δεν εξαργυρώνεται με μετρητά ούτε "πατσίζεται" με άλλο δώρο - υπηρεσία.

- Η προσφορά του δώρου - υπηρεσίας - έκπτωσης αφορά έκπτωση επί της τιμής καταλόγου hosting ή domain (ανάλογα τι αναφέρει η προσφορά ή το κουπόνι που έχει στα χέρια του ο επισκέπτης - πελάτης) για ενεργοποίηση νέων πακέτων hosting. Ο επισκέπτης - πελάτης πρέπει να ακολουθήσει την διαδικασία που αναφέρεται πάνω στο εκπτωτικό κουπόνι που έχει στα χέρια του ή του έχει κοινοποιηθεί με e-mail από τους εκπροσώπους της E-base.gr. Η E-base.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την υπηρεσία προσφοράς - δώρου - έκπτωσης αν ο επισκέπτης - πελάτης δεν έχει τον κωδικό έκπτωσης ή επικοινωνήσει ετεροχρονισμένα μετά το προβλεπόμενο διάστημα ενεργοποίησης ή χρησιμοποιήσει δόλιο τρόπο για την εξαργύρωση του δώρου - προσφορά - έκπτωσης.

ECDM 2022

Η E-base.gr συμμετέχει στο συγκεκριμένο συνέδριο σαν χορηγός στο περίπτερο της Ελληνικής Κοινότητας Joomla σαν μέλος της. Την ευθύνη του συνεδρίου έχει ο διοργανωτής και οχι η E-base.gr. Οι εκπρόσωποι της E-base.gr θα βρίσκονται στο συγκεκριμένο περίπτερο για να ενημερώσουν τους επισκέπτες για τις δράσεις του joomla Και της Ελληνική Κοινότητας.

- O επισκέπτης - πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με τα γραφεία της εταιρείας μας μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ολοκλήρωση του συνεδρίου για την εξαργύρωση του δώρου - προσφοράς. Μετά τις τριάντα (30) ημέρες η E-base.gr διατηρεί το δικαίωμα άρνησης του δώρου - προσφοράς - έκπτωσης.

- O επισκέπτης - πελάτης δεν μπορεί να μεταβιβάσει το δώρο - προσφορά - έκπτωση σε τρίτο κάτοχο ούτε να το χρησιμοποιήσει συνδιαστικά με άλλη υπηρεσία.

- O επισκέπτης - πελάτης συμπληρώνοντας τις ειδικές φόρμες της E-base.gr ή στέλνοντας αυτοβούλως e-mail δηλώνει οτι έχει κατανοήσει πλήρως, διαβάσει τους όρους χρήσης - GDPR που διέπουν το www.e-base.gr και συναινεί και δίνει την συγκατάθεση του για τα στοιχεία του στην E-base.gr αφού ο ίδιος τα συμπληρώνει στο σχετικό έντυπο ή ηλεκτρονική φόρμα που του δίνεται από τους εκπροσώπους της E-base.gr. Τα στοιχεία του ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν μόνο για εσωτερική χρήση της E-base.gr ώστε να ενημερώσει τον πελάτη για προσφορές ή υπηρεσίες ή υλοιποίηση τυχόν ενέργειας που θα χρειαστεί να γίνει (πχ κατασκευή ιστοσελίδας, κατασκευή εφαρμογής, κλπ κλπ) όπως ειδικότερα αναφέρονται στα cookies - GDPR τα οποία έχει διαβάσει και έχει λάβει πλήρη γνώση. Σε περίπτωση που μετά την εξαργύρωση του δώρου - υπηρεσίας - έκπτωσης ο πελάτης δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερώσεις από την E-base.gr θα πρέπει ο ίδιος να το δηλώσει στο support@e-base.gr.

- Το δώρο - προσφορά - έκπτωση δεν εξαργυρώνεται με μετρητά ούτε "πατσίζεται" με άλλο δώρο - υπηρεσία.

- Η προσφορά του δώρου - υπηρεσίας - έκπτωσης αφορά έκπτωση επί της τιμής καταλόγου hosting ή domain (ανάλογα τι αναφέρει η προσφορά ή το κουπόνι που έχει στα χέρια του ο επισκέπτης - πελάτης) για ενεργοποίηση νέων πακέτων hosting. Ο επισκέπτης - πελάτης πρέπει να ακολουθήσει την διαδικασία που αναφέρεται πάνω στο εκπτωτικό κουπόνι που έχει στα χέρια του ή του έχει κοινοποιηθεί με e-mail από τους εκπροσώπους της E-base.gr. Η E-base.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την υπηρεσία προσφοράς - δώρου - έκπτωσης αν ο επισκέπτης - πελάτης δεν έχει τον κωδικό έκπτωσης ή επικοινωνήσει ετεροχρονισμένα μετά το προβλεπόμενο διάστημα ενεργοποίησης ή χρησιμοποιήσει δόλιο τρόπο για την εξαργύρωση του δώρου - προσφορά - έκπτωσης.

 

Ανακοινώσεις

Σε αυτό τον χώρο αναρτούνται οι σχετικές ανακοινώσεις ανά ημερομηνία ανάρτησης που αφορούν τιμολογιακή ή άλλη τροποποίηση της εταιρείας όταν υπάρξουν (δεν αναρτούνται εδώ ανακοινώσεις προσφορών, υπηρεσιών, κλπ).